*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мікросередовище організації та його вплив на ефективність системи управління

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1081

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1.Теоретичні та методологічні основи мікро середовища організації
та його вплив на ефективне системне управління
1.1.Характеристика основних наукових підходів до поняття
«Мікросередовище організації»
1.2.Чинники прямого та непрямого впливу зовнішнього середовища на
стійкість і ефективність функціонування організації
Розділ 2. Аналіз ТОВ «Затишок» як системи управління
2.1.Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Затишок»
2.2.Кількісна та якісна оцінка основних елементів системи управління ТОВ «Затишок»
2.3.Оцінка ефективності впливу мікросередовища на функціонування ТОВ «Затишок»
Розділ 3. Шляхи удосконалення функціонування ТОВ «Затишок» в умовах зовнішнього середовища
3.1Інноваційний підхід до поліпшенню зовнішнього середовища
організації в умовах трансформації національної економіки
3.2Реакція внутрішнього середовища ТОВ «Затишок» на вплив зовнішнього середовища
Висновки
Рекомендації
Список літератури
Додатки
Актуальність теми курсової роботи «Мікросередовище організації та його вплив на ефективність системи управління» обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, у все зростаючому числі випадків – це умова виживання і розвитку. Організації винні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи новий вигляд сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій.
Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без виключення організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення. Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили, а зовнішнє середовище – джерело, що живить організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.
Динамізм і високий ступінь невизначеності чинників зовнішнього середовища значно ускладнюють процедури розробки і ухвалення управлінських рішень. Тому керівники як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичній, оперативній і усесторонній інформації про стан і можливі зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Разом з тим в реальній практиці більшість російських підприємств не приділяють належної уваги чинникам зовнішнього середовища, що значною мірою обумовлене недостатньою розробленістю теоретичних і методологічних основ організації її дослідження з урахуванням національної, регіональної і галузевої специфіки.
Необхідно відзначити, що значна кількість розробок в області дослідження зовнішнього середовища організації приділяє основну увагу...
Аналіз зовнішнього середовища - це дуже важливий для вироблення стратегії організації і дуже складний процес вимагає впливового відстежування в середовищі процесів, оцінки чинників і встановлення зв\'язків між чинниками і тими сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і погрозами, які поміщені в зовнішньому середовищі.
Всі чинники зовнішнього середовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміну одну з чинників обов\'язково приводить до того, що відбувається зміна інших чинників. Тому їх вивчення і аналіз повинні вестися не окремо, а системно з відстежуванням не тільки власне зміни одного чинника, але і з умовою того, як вони зміни позначаться на інших чинниках.
Також ступінь дії окремих чинників на різні організації різний. Зокрема, ступінь впливу виявляється по різному залежно від розміру організації і галузей приналежності. Окрім цього, організація повинна скласти список тих зовнішніх чинників які є потенційними відвідувачами погроз для організації. Також необхідно мати список тих зовнішніх чинників, зміни в яких можуть відкрити додаткові можливості для організації.
Для того, щоб організація могла результативно вивчати стан чинників, повинна бути створена спеціальна система відстежування зовнішнього середовища. Дана система повинна здійснювати як проведення спеціальних спостережень, пов\'язаних з якими, - те особливими подіями, так і проведення регулярних спостережень за станом важливих для організації зовнішніх чинників.
Очевидно, що, не знаючи середовища, організація не зможе існувати. Проте вона не пливе в оточенні, як човен, що не має рулюючи, веселий і вітрила. Організація вивчає середовище, щоб забезпечити собі успішне просування до своїх цілей.
Українська розвиваюча ринкова економіка дуже часто слідує методу «проб і помилок», у зв\'язку з чим особливо важлива співпраця з іншими країнами в прагненні прискорити засвоєння знань і досвіду.
Попередній аналіз фінансово - економічній діяльності підприємства ТОВ «Затишок» за 2007-2008 роки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу