*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Світовий ринок нафти

курсовые работы, мировая экономика

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 961

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Паливно-енергетичний комплекс світу
1.1. Паливно-енергетичний баланс, його сутність
1.2. Загальна характеристика паливно-енергетичного комплексу
Розділ 2. Структура світового ринку нафти
2.1. Світові експортери и импортери нафти
2.2. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення нафтової, нафтопереробної та газової промисловостей України в умовах переходу
до ринкової економіки
ВисновокСписок літератури
Прискорений соціально-економічний розвиток країни нерозривно пов\'язаний з рівнем розвитку всіх галузей паливно-енергетичного комплексу, вдосконалення енергетичного балансу з обов\'язковим врахуванням досягнень науково-тех¬нічного прогресу. Всебічна інтенсифікація виробництва ставить перед паливно-енергетичним комплексом нові завдання, збіль¬шує його роль у прискоренні темпів економічного зростання, у підвищенні продуктивності праці завдяки значному зростанню її енерго- та електроозброєності.
Відомо, що ефективність та інтенсивність суспільного вироб¬ництва значною мірою залежить від його енергозабезпеченості, бо енергетика створює особливі матеріальні ресурси — енергетич¬ні, які обумовлюють функціонування практично всього виробни¬чого апарату сучасної економіки. Тому в нових економічних умо¬вах паливо і енергію слід розглядати і як матеріальний ресурс, і як матеріальний фактор суспільного виробництва.
На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов праці і підвищення рівня життя людей. В зв’язку з цим я вважаю, що вивчення галузевої структури ПЕК та чинників які впливають на розміщення його галузей е дуже актуальною темою для вивчення.
Ціллю курсової роботи є вивчення структури паливно-енергетичного комплексу, його проблем та основних чинників які впливають на розміщення його галузей.
Актуальність теми курсової роботи «Світовий ринок нафти» в сьогодення час актуальний оскільки, паливна промисловість є основною промисловістю не тільки в Україні, але і в інших країнах. Паливна промисловість практично «годує» всю країну. Вона вражає своєю масштабністю не тільки територіальною, але і фінансовою. Паливна промисловість виступає як районообразующий чинник.
Мета курсової роботи: розгляд паливно–енергитичному комплексу, зробити порівняльну характеристику стуктури нафти...
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - це міжгалузева система, що розвивається на основі видобутку палива і виробництва енергії, їх транспортування, розподілу і використання. До складу ПЕК входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова), електроенергетика, а також виробнича інфраструктура (магістральні високовольтні лінії електропередачі і трубопроводів, що утворюють єдині мережі на певній території).
Від розвитку паливно-енергетичного комплексу залежать темпи, масштаби і техніко-економічні показники виробництва промисловості, сільського господарства, транспорту. Освоєння паливно-енергетичних ресурсів у межах економічних районів є основою формування і подальшого розвитку їх промислових комплексів [7,c.91].
За роки незалежності в Україні зменшився видобуток вугілля майже у два рази, проте в останні роки виявляється тенденція до збільшення обсягів видобутку природного газу та нафти, проте цей рівень не забезпечує потрібностей економіки. Також збільшується і виробництво електроенергії, в якій маже 45% виробляється атомними електростанціями.
В цілому необхідно відмітити, що економіка України дуже енергоємна і необхідно впроваджувати енергозберігаючі технології, особливо на фоні подорожчання основних енергоресурсів – газу та нафти.
Нафтова та газова промисловість є складовою частиною паливно-енергетичного комплексу України. Нафта та газ є не тільки цінним паливом, але й сировиною для різних галузей промисловості.
Видобуток нафти на Україні ведеться з ХVІІ століття, а як галузь вона почала розвиватися в Прикарпатті з другої половини ХІХ століття на базі Бориславського родовища. До 1965 року Україна по розвіданим запасам нафти займала одне з перших місць в СРСР. Сучасні запаси нафти оцінюються в 1,2 млрд. т і знаходяться в трьох нафто-газоносних районах: Дніпропетровсько-Донецькому, Прикарпатському та Причорноморському. Найбільш перспективний є Придніпровсько-Донецький нафтогазовий район, промислова експлуатація якого почалася з 1952 року....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу