*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості розвитку підприємства в умовах кризи і шляхи виходу з неї

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1410

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Стан економіки України і проблеми її розвитку
1.1. Дослідження стану економіки України
1.2. Стратегія виживання українських підприємств
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Концепція стратегічного розвидку підприємства в умовах кризи
2.1. Стратегія розвитку підприємства, поняття і види
2.2. Формулювання стратегій і вибір альтернатив
2.3. Стратегія стабілізації і виживанняВисновки до розділу 2.глобальної діагностики
3.1. Інструменти стратегічного аналізу
3.2. Діагностика ефективності діючої стратегії ЗАТ \"Красень\"
3.2. Аналіз товарної стратегії підприємства
3.3. Аналіз стратегії ціноутворення і зниження виробничих витратВисновки до розділу
Список використаних джерел
Додатки
Перехід економіки нашої країни до ринкових відносин вимагає від керівників підприємств і підприємців знання і вживання в практичній діяльності положень маркетингу. Звідси видно, яке це має велике значення в системі перепідготовки і підвищенні кваліфікації керівників і підприємців.
Центральним пунктом маркетингової діяльності є стратегія розробок виробничої програми, зокрема програм виробництва нових товарів. Успіх будь-якого підприємства залежить від своєчасної відмови від виробництва малоефективних, морально зношених товарів і технологій і переходу на так звані новинки, що забезпечують великі можливості в задоволенні потреб, запитів і смаків споживачів, а також раціональніше і економічне їх виробництво.
Найважливішим питанням вибору виробничим програми маркетингу є комплексне дослідження альтернативних видів виробництва з метою вибору тільки тих товарів (послуг), які найбільшою мірою відповідають потребам сучасного ринку і відповідають прогнозам розвитку кон\'юнктури на багато років вперед. Проте дуже важливо також добитися мінімальної собівартості виробу, і це можна зробити за допомогою системного аналізу або, за допомогою його \"антипода\" - функціонального аналізу виробництва цього виробу.
Тема випускної роботи: «Особливості розвитку підприємства в умовах кризи і шляхи виходу з неї». У роботі стоять завдання більш повно розкрити стилі дії підприємства на ринку в процесі реалізації товару.
Метою дипломної роботи є розробка заходів по виведенню підприємства з кризового фінансового стану. Вибір стратегічної альтернативи, яка максимально підвищить довгострокову ефективність організації. Висловити і розкрити основні положення про сутність, систему функцій маркетингу і організації вирішення індивідуальних конкретних функцій маркетингової діяльності.
Об\'єктом дослідження є ЗАТ «Красень»
Предметом дослідження є підприємство, розробка і основні методи, що дозволяють виявити за допомогою стратегій проблеми підприємства, для його подальшої діяльності.
Основними...
На основі отриманих у роботі результатів теоретичних досліджень можна зробити такі висновки.
Процес управління стратегічним розвитком підприємства в умо¬вах кризи повинен базуватися на синергетичному підході, який пе¬редбачає розгляд його як відкритої і нерівноважної виробничо-економічної системи. При цьому сам процес стратегічного розвитку підприємства здійснюється тільки через нестійкість його станів і йому властиві такі основні принципи: необоротність, випадковість, невизначеність і нелінійність.
Стратегічний розвиток підприємства в просторі і часі необхідно описувати за допомогою траєкторії його життєвого циклу, що ха¬рактеризується зміною фаз, які вимірюються через показник кон¬курентного статусу підприємства.
Критерій фаз життєвого циклу підприємства, показник його кон¬курентного статусу являють собою комплексну порівняльну харак¬теристику відповідно до конкурентів, яка відбиває внутрішній по¬тенціал підприємства, позицію його в конкурентних сегментах рин¬ку і спроможність утримувати її під впливом дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища.
Діагностика фаз життєвого циклу підприємства - один з найважливіших етапів у процесі прийняття управлінських рішень при виборі стратегії його розвитку у фазі «кризи», який необхідно здійснювати на базі штучних інтелектуальних (експертних) систем, що дозволить своєчасно запобігти банкрутству підприємства.
Вибір стратегії розвитку підприємства в умовах кризи слід здійснювати на основі технології прийняття управлінських рішень, базуючись при цьому на проблемному підході, що забезпечить пе¬рехід підприємства із фази «кризи» в фазу «зростання».
Проблемний тип прийняття управлінських рішень повинен ґрун¬туватися на комплексному використанні матричного методу та аналізу, що дозволить всебічно і достовірно визначити порт¬фель стратегій розвитку підприємства в умовах кризи.
Найбільш істотною перешкодою для розвитку малого бізнесу в Україні є: недорозвиненість сектора приватної власності, відсутність...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу