*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми мотивації як функція менеджменту в управлінні підприємством

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 2145

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 2. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ПРАЦІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Організаційна структура управління підприємством
2.2 Характеристика персоналу торгового підприємства «Антал»
2.3 Моральне стимулювання персоналу
2.3.1 Матеріальне стимулювання трудової активності
2.4 Шляхи вдосконалення стимулювання праці на підприємстві
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність теми. В умовах ринкових відносин, що розвиваються, обов\'язковим чинником успішності українських підприємств є ефективне використання ресурсів. Найважливішим ресурсом, що забезпечує конкурентоспроможність підприємства, виступає людський потенціал. Саме людські ресурси підприємства, його управлінський і виробничий персонал, забезпечують адаптацію невиробничої системи до умов зовнішнього середовища і досягнення основної мети підприємства як економічної системи - максимізацію прибули на основі конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.
В період планової директивної економіки система управління підприємством була \"закритого\", орієнтованого на компоненти внутрішнього середовища. У зовнішньому середовищі основним чинником, що диктує умови діяльності, виступала держава. Ринок вимагає \"відвертості\" економічної системи - її здатності змінювати внутрішні параметри діяльності відповідно до динаміки зовнішнього середовища. Це створює суперечність між наявними і оптимальними програмами економічної діяльності підприємства. Відмічена суперечність посилюється суперечністю між цілями найнятих робітників, працедавців і менеджерів [12,c.12].
Одним з чинників вирішення даних протиріч є ступінь мотивованості персоналу підприємств до праці, готовність працівників поєднувати власні інтереси з інтересами організації.
Мотивація персоналу до праці в економічно розвинених країнах розглядається як найважливіший чинник його ринкової конкурентоспроможності. В умовах післяреформеної України при низькій рентабельності значної частини промислових підприємств і украй низькому рівні оплати праці мотивація до праці носить спадаючий характер. Активізація цього ресурсу виступає найважливішим завданням українського бізнесу [16,c.7].
Таким чином, трудова поведінка працівників українських непромислових підприємств і їх мотивованість до праці виступає істотним чинником підвищення економічної ефективності підприємств України, що і визначає актуальність даного дослідження.
У...
Шлях до ефективного управління людиною лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукає його до діяльності, які мотиви лежать в основі його дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною.
Створення підприємства завжди пов\'язане з людьми, які працюють на нім. Правильні принципи організації праці, оптимальні системи і процедури грають, звичайно ж, важливу роль, але успіх підприємства залежить від конкретних людей, із знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати виробничі і організаційні проблеми [19,c.91].
Об\'єктом роботи виступив торгового центру «Антал».
Основним видом діяльності торгового центру «Антал» є роздрібна торгова і торгово-посередницька діяльність по реалізації продуктів харчування і товарів народного споживання.
У торговому центрі «Антал» упроваджена ієрархічна лінійно-функціональна структура управління.
У 2007 р., в порівнянні з попереднім роком, істотно виріс товарообіг, що змусило адміністрацію торговий центра у ряді відділів розділити функції власне продавця і продавця-касира, оскільки інтенсифікація торгової діяльності торговий центра не давала можливості справлятися колишній кількості працівників із збільшеним навантаженням.
Як наслідок, відбулося зростання чисельності персоналу з 25 до 36 чоловік за рахунок збільшення чисельності торгових працівників - продавців і продавців-касирів.
Крім того, збільшений потік покупців і необхідність забезпечення безпеки і порядку в торговому залі змусив керівництво торговий центра ввести посаду адміністратора торгового залу, функції якого раніше виконував старший продавець, що привело до збільшення управлінського апарату на одну штатну одиницю.
Підприємство, що розглядається в роботі, в даний час зазнає труднощі, характерні для багатьох українських торгових підприємств - висока конкуренція на ринку, значний рух персоналу і ін. У зв\'язку з цим, стимулювання праці робочих неможливе за рахунок...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу