*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

курсовые работы, педагогика и психология

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 1041

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 4
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 4
1.1 Поняття особистості в дидактиці. Розвивальне навчання 5
1.2 Розвивальне навчання як активно - діяльнісний спосіб розвитку особистісного потенціалу учнів 7
1.3. Самостійна робота як вид учбової діяльності з розвитку особистісного потенціалу учнів на уроках фізики. 16
Висновок до розділу 1 20
РОЗДІЛ 2 21
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 21
2.1 Створення сприятливих психологічних умов навчання 21
2.2 Пам’ятка щодо організації самостійної роботи школяра для розвитку особистісного потенціалу 23
2.3 Формування навичок самоосвіти в розвитку особистісного потенціалу учнів через домашні практичні роботи 30
2.4 Розвиток творчої активності учнів через домашній експеримент 32
2.5 Розвиток практичних вмінь і навичок учнів за допомогою розв’язання задач 37
Висновки до розділу 2 44
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46
ДОДАТОК А 48
Аналіз педагогічного досвіду науковців та власний досвід свідчить про те, що процеси розвитку особистісного потенціалу учнів можна реалізувати у організованій навчальній діяльності з фізики. В методиці навчання учнів фізики цьому питанню приділялася увага, але оскільки проблема розвитку особистісного потенціалу учнів на уроках фізики є актуальною, тому була обрана нами для дослідження через особистісно-орієнтоване та розвивальне навчання.
Об’єктом даного дослідження є розвиток особистісного потенціалу учнів у процесі навчання фізики учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Предмет дослідження – дослідницька діяльність учнів, як основа розвитку особистості і розкриття її потенціалу.
Мета роботи полягає у розробці методики дослідження розвитку особистісного потенціалу учнів в організованій навчальній діяльності з фізики.
Досягнення поставленої мети обумовило постановку й розв’язання наступних завдань:
 змінити ставлення до предмету;
 розвинути інтерес до пізнання фізики;
 розширити знання учнів за курс 7 – 9 класу;
 створити умови, щоб учень мав право і можливість обирати обсяг та глибину засвоєння навчального матеріалу, враховуючи свої здібності, можливості, інтереси, нахили і потреби.
Характеристика роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури і додатків. Список літератури джерел. Обсяг роботи сторінок. В роботі представлено малюнків, схем, таблиць.
Проблема пошуку шляхів підвищення ефективності розвитку особистісного потенціалу учнів під час навчального процесу з фізики є актуальною на всіх етапах розвитку школи. Не втратило вона своєї актуальності і сьогодні, коли всі ланки освіти зазнають суттєвих змін у всіх компонентах: змісті, формах, методах показників результативності.
Знання, уміння, навички є основним компонентом розвитку особистісного потенціалу учнів під час навчального процесу. Вони лише тоді закріплюються у свідомості учня, коли він неодноразово застосовує їх на практиці. Допомогти учневі сформувати вміння оперувати своїми знаннями у практичній діяльності – це значний крок в розвитку його інтелектуальних здібностей. Девіз роботи учнів під час такої діяльності:

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу