*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження мотиваційної політики промислового підприємства (на матеріалах ВАТ “Електромаш”)

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 99 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 709

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Основи мотиваційної політики, переваги та недоліки діючих мотиваційних моделей в управлінні
1.2. Мотивуючі фактори, принципи впливу на трудову діяльність підприемст-ва
1.3. Проблеми мотивації трудової діяльності на українських підприем¬ствах
Висновки до розділу 1
2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ “ВАТ ЕЛЕКТРО-МАШ”
2.1. Характеристика об’єкта дослідження.
2.2 Аналіз мотивуючих факторів трудової діяльності персоналу
2.3. Ефективність використання засобів на оплату праці на підприемств
2.4. Напрямки удосконалення мотиваційної політики підприемства
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Актуальними на сьогодні є розробка й впровадження систем стимулювання керівних кадрів як найбільш діючого каталізатору в підвищення трудової акти-вності, сприянні в досягненні особистих цілей і цілей підприємства.
Сьогодні, у наш час швидких змін, високої конкурентної боротьби будь-яке підприємство повинне бути високо адаптивним, готовим змінюватись відповід-но до зовнішнього оточення. Можливість такої адаптивності дає підхід до мо-тивації управлінського персоналу як складової стратегії підприємства.
Такий підхід до формування системи мотивації персоналу полягає у форму-ванні комплексної системи мотивації персоналу, розробці комплексу рекомен-дацій (кроків) з підвищення їхньої мотивації, послідовна, поетапна реалізація яких забезпечить у довгостроковій перспективі бажані результати. У той же час, підприємства, що не мають стратегічного бачення питань мотивації персо-налу, які підходять до них з точки зору короткочасного вирішення, приречені до невдачі.
Велику увагу в цій роботі було приділено практичному аспекту. Розроблено методичні й практичні підходи до підвищення результативності праці персона-лу, засновані на удосконаленні механізму мотивації.
Досвід мотивування формується в основному з копіювання закордонного досвіду. Наприклад в ВАТ “Електромаш” мотиваційна сітка складається з пре-міальної системи та з системи вручення цінних подарунків.
Система просування по службі є вертикальною, тобто людина яка прийшла на підприємство в якості простого службовця має всі шанси, з часом, стати го-ловою відділу чи посісти більш значну посаду, все залежить від професійності людини, від якостей його характеру та від його комунікабельності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу