*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування стратегії розвитку підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 1869

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємства
1.1. Поняття стратегії, її суть
1.2. Класифікації стратегій
1.3. Процес розробки стратегії, методи і етапи
РОЗДІЛ 2. Необхідність і передумови формування стратегії розвитку ТОВ «Фенікс»
2.1. Аналіз господарської діяльності ТОВ «Фенікс»
2.2. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Фенікс»
2.3. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ «Фенікс»
РОЗДІЛ 3. Формування стратегії розвитку підприємства для ТОВ «Фенікс»
3.1. Визначення основних напрямів розробки стратегії розвитку ТОВ «Фенікс»
3.2. Складання плану заходів щодо формування стратегії розвитку ТОВ «Фенікс»
3.3. Розрахунок ефективності основних заходів стратегії розвитку ТОВ «Фенікс»
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
В даний час загальна увага з боку бізнесу до стратегії стрімко зростає.
У найзагальнішому вигляді стратегія може бути визначена як ефективна ділова концепція, доповнена набором реальних дій, який здатний привести цю ділову концепцію до досягнення реальної конкурентної переваги, здатної зберігатися тривалий час. Розробка стратегії повинна грунтуватися на глибокому розумінні ринку, оцінці позиції підприємства на ринку, усвідомленні своїх конкурентних переваг.
В умовах конкуренції, що посилюється, розвиток підприємства залежить від трьох груп чинників: внутрішнього середовища, зовнішнього середовища, динамічних здібностей.
Єдиної стратегії для всіх підприємств не існує. Кожне підприємство навіть одній галузі унікально, тому індивідуально і визначення його стратегії, яка залежить від його потенціалу, а також від багатьох зовнішніх чинників.
Зрештою формування стратегії підприємства повинне дати відповіді на три питання: Які напрями господарській діяльності необхідно розвивати? Які потреби в капіталовкладеннях і наявних ресурсах? Яка можлива віддача по вибраних напрямах?
Все вищесказане визначило актуальність даної теми і дозволило виділити для теоретичного і практичного дослідження проблему формування стратегії розвитку підприємства.
Метою дослідження є розробка стратегії розвитку підприємства на основі ТОВ «Фенікс».
Об\'єкт дослідження – ТОВ «Фенікс».
Виходячи з мети дослідження, були виділені наступні завдання:
1. Розкрити поняття стратегії, використовуване в економічній літературі;
2. Описати види стратегії;
3. Дати характеристику особливостям процесу розробки стратегії, методів і етапів;
4. Проаналізувати господарську діяльність, зовнішнє і внутрішнє середовище ТОВ «Фенікс»;
5. Визначити основні напрями розробки стратегії розвитку ТОВ «Фенікс»;
6. Скласти план заходів щодо формування стратегії розвитку ТОВ «Фенікс» і оцінити їх ефективність.
Структура дипломного проекту представлена введенням, трьома розділами, в кожній з яких по три параграфи, висновком, списком...
У даному дослідженні на тему «Формування стратегії розвитку підприємства» розкрите поняття «стратегія», описані види стратегії, представлена характеристика особливостей процесу розробки стратегії, методів і етапів, проаналізована господарська діяльність, зовнішнє і внутрішнє середовище ТОВ «Фенікс», визначені основні напрями розробки стратегії розвитку даного підприємства, запропонований план заходів щодо формування стратегії розвитку ПЕК «Апельсин» і розрахована ефективність основних заходів стратегії розвитку підприємства.
Таким чином, стратегія є сукупністю дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом раціонального використання ресурсів економічної системи. Мета стратегії – добитися довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать виробничій системі високу рентабельність і життєздатність
Стратегія, що розробляється підприємством, повинна бути сукупністю декількох стратегій. Ці стратегії повинні бути узгоджені і тісно взаємодіяти один з одним. Стратегічний вибір підприємства повинен бути визначеним і однозначним. Тільки в цьому випадку підприємство досягне успіху.
Стратегія визначає, що потрібно зробити сьогодні, щоб вижити завтра.
Як і будь-яке інше підприємство, ПЕК «Апельсин» ставить своєю основною за мету завоювання більшого сегменту ринку, підвищення конкурентоспроможності, розширення клієнтської бази і, як наслідок, збільшення доходів.
Основною діяльністю ПЕК «Апельсин» є надання послуг з перевезень вантажів і населення. Специфіка послуг з перевезення як галузі полягає в невеликій капіталоємності виробництва, коротких термінах створення кінцевої продукції, рухливістю об\'єкту виробництва робіт, незалежністю від природно-кліматичних, географічних чинників, але стан дорогий, пробки і ДТП грають величезну роль для даної галузі і так далі
В першу чергу, щоб бути привабливим для споживачів фірмі потрібно мати розвинений сприятливий імідж, репутацію, бути на слуху, бути затребуваною. Що стосується таксі і вантажоперевезень, то тут для залучення...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу