*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегія розвитку підприємства

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 58 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 1799

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Поняття стратегії і класифікація стратегій 6
1.2. Правила і процедури розробки стратегій 16
1.3. Облік чинника конкурентних переваг 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ \"Дніпропетровський трубний завод\" 26
2.1. Коротка характеристика галузі і підприємства як об\'єкту управління 26
2.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства 33
2.3. Вироблення стратегії розвитку на ВАТ \"Дніпропетровський трубний завод\" 38
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПО ВИБОРУ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ \"Дніпропетровський трубний завод\"42
3.1. Новые направления в стратегии развития предприятия 42
3.2. Рекомендації по стратегічному розвитку підприємства 45
3.3. Оцінка економічної ефективності стратегії розвитку 48
ВИСНОВОК 58
Довгострокова ефективна робота будь-якого підприємства, його економічне зростання і розвиток визначаються правильним вибором стратегічних орієнтирів, що дозволяють найкращим чином реалізувати потенційний людський капітал і інші ресурси.
Актуальність вибору теми дипломної роботи визначається тим, що на сьогоднішній день стратегія - це основоположний стрижень в управлінні підприємством, який повинна забезпечувати стійке економічне зростання і розвиток підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироблюваної ними продукції і послуг, що надаються.
В умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко змінної ситуації фірми повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні.
У минулому багато фірм могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов\'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів в поточній діяльності.
Зараз же, хоча і не знімається завдання раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, виключно важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує адаптацію фірми до швидко змінних умов ведення бізнесу.
Прискорення змін в навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються досягненнями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин привели до різкого зростання значення стратегічного управління.
Метою дипломної роботи є вибір стратегія розвитку підприємства.
Об\'єктом дослідження є ВАТ \"Дніпропетровський трубний завод\".
Актуальність вибору теми також виразилася в тому, що в даний час на підприємстві виникла необхідність у виборі стратегії розвитку, яка була виражена у вигляді заходів щодо...
В ув\'язненні роботи необхідно відзначити, що зі все великим прискоренням в країнах з ринковою економікою темпів науково-технічного і соціально економічного розвитку, посиленням елементів невизначеності і непередбачуваності в зовнішніх відносинах більшість компаній прагнуть перейти від потокового внутрішньофірмового до стратегічного планування. Вироблення і реалізація фірмової стратегії, яка могла б краще відповідати зовнішнім умовам, що швидко змінюються, стало виключно важливою частиною діяльності керівництва більшості компаній. Оскільки реалізація процесу стратегічного планування дозволяє керівництву компанії чітко побачити і продумати перспективу життєдіяльності підприємства, визначити його стратегічні переваги перед іншими компаніями заздалегідь. Проводячи аналітичну роботу, направлену на створення інформаційної бази для вироблення стратегії розвитку фірми, менеджери мають унікальну для старих методів планування можливість значного зниження впливу чинників невизначеності на роботу організації. У даній роботі був практично використаний один з тих, що стали вже класичними методів проведення аналітичної роботи перед виробленням стратегії розвитку фірми. Це SWOT-анализ, заснований на зіставленні сильних і слабких внутрішніх сторін компанії, а також потенційних можливостей і погроз зовнішнього середовища. Проведений по вищеописаній методиці аналіз дозволив виявити у заводу, що розглядався як практичний приклад, ряд невикористаних внутрішніх можливостей, успішно реалізувавши які підприємство зможе перейти на якісно новий рівень розвитку. Деякі пропозиції по використанню внутрішнього потенціалу, усуненню слабких сторін даної організації, а також направлені на попередження зовнішніх погроз і своєчасне використання сприятливої зовнішньої обстановки були розглянуті при формуванні можливої стратегії розвитку ВАТ \"Дніпропетровський трубний завод\". Крім того, були запропонований проект, реалізація якого направлена на підтримку цієї інвестиційної стратегії. По...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу