*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Цивільна оборона України.

рефераты, медицина

Объем работы: 172 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 1452

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
План:

I Вступ:
Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України
II Цивільна оборона в сучасних умовах
1 Завдання цивільної оборони
2. Сили і засоби цивільної оборони України, їх характеристика і призначення
3. Цивільна оборона зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво у сфері цивільної оборони

III Висновки
IY Література
Відповідно до Закону України, прийнятого в лютому 1993 року, і Положення про Цивільну оборону, Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року і Додаткових Протоколів від 8 червня 1977 року громадяни України мають право на захист свого життя і здоров\'я від наслідків катастроф, стихійних лих і можуть вимагати від уряду України, інших органів державної виконавчої влади гарантій щодо забезпечення його реалізації.
Держава як гарант цього права утворює систему органів управ¬ління, сил і заходів, способів і дій, об\'єднаних і визначених як Цивільна оборона України.

До комплексу дій держави і суб\'єктів щодо попередження над-звичайних ситуацій належать відслідкування передумов і вплив можливих подій на їх розвиток, а в разі виникнення надзвичайної ситуації збір, опрацювання, аналіз і передача у встановленому по¬рядку інформації, підготування проектів і прийняття відповідних невідкладних рішень, термінові дії з локалізації і ліквідації надзви-чайної ситуації; ослаблення й ліквідація наслідків надзвичайної ситуації; організація компенсації втрат населенню.
Для вирішення цих завдань створена Постійна урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації або їх загрозу відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України діє оперативна мобільна група (ОМГ).
У 1997 році почалася робота над створенням Кризового центру МНС.
Кризовий центр забезпечує вирішення питань реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного й інших походжень. Він є осередком і центральним елементом Урядової інформацій¬но-аналітичної системи з питань концентрації інформації..............
МНС України вважає за доцільне продовжити взаємодію в ме¬жах «Чотиристороннього комітету ООН з міжнародного співробіт¬ництва по Чорнобилю». Для інтеграції України в загальноєвро¬пейські структури особливе значення має співробітництво в межах програм Ради Європи, Європейської Комісії, Центральноєвропей¬ської ініціативи. Значні можливості відкриваються перед МНС зав¬дяки підписанню Президентом Указу «Про приєднання України до Частково відкритої угоди Ради Європи». Невід\'ємною часткою співробітництва з ЧВУ РЄ стало створення під егідою МНС Укра¬їни Європейського центру техногенної безпеки ТЕ8ЕС у Києві. Виходячи з економічної доцільності, продовжується робота з Між¬народною радою з надзвичайних ситуацій СНД, Радою з проблем соціального захисту СНД.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу