*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Лекції \"Електрика та магнетизм\"

лекции, Физика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 921

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Валові (повні, загальні) витрати – сума змінних і постійних витрат за певного обсягу
виробництва, а середня собівартість продукції – це сума змінних і постійних витрат на одиницю
продукції [2].
1.1. Електромагнітне поле
2. Електростатика
2.1. Електричний заряд
2.2. Властивості електричного заряду
2.3. Взаємодія зарядів. Закон Кулона
2.4. Електричне поле
2.5. Принцип суперпозиції
2.6. Потік вектора напруженості. Теорема Остроградського-Гауса
2.7. Застосування теореми Остроградського-Гауса до розрахунку полів найпростіших тіл
2.8. Потенціальний характер електричного поля
2.9. Потенціал
2.10. Зв’язок між напруженістю і потенціалом.
2.11. Провідники в електричному полі
2.12. Діелектрики в електричному полі
2.13. Диполь в електричному полі
2.14. Механізми поляризації і види діелектриків
2.15. Поле в діелектриках
2.16. Теорема Остроградського-Гауса для діелектриків
2.17. Електроємність
2.18. Конденсатори.
2.19. З’єднання конденсаторів
2.20. Енергія системи зарядів
2.21. Енергія електричного поля.
3. Постійний струм
3.1. Електричний струм та його характеристики
3.2. Рівняння неперервності
3.3. Сторонні сили. ЕРС джерела.
3.4. Закон Ома для ділянки кола
3.5. Закон Ома для замкненого кола
3.6. Робота і потужність постійного струму
3.7. Закон Джоуля-Ленца
3.8. Розгалуження кола. Закони Кірхгофа
Тема 4. Електропровідність твердих тіл,
рідин та газів
Тема 5. Магнітне поле.
Тема 6. Рух заряджених частинок в магнітному полі.
Тема 7. Електромагнітна індукція.
Тема 8: Змінний струм.
Тема 9.Електромагнітне поле
Закон Ома. Згідно з уявленнями Друде вільні електрони від зіткнення до зіткнення з іонами рухаються вільно (прямолінійно рівномірно). Рух електронів описують в моделі вільного пробігу від зіткнення до зіткнення. Тому можна говорити про середній шлях вільного пробігу . При накладанні поля з боку поля на електрон діє сила , яка викликає прискорення електрона
, (4.3.1)
тобто на ділянці вільного пробігу електрон рухається прискорено. Максимальна швидкість в кінці вільного пробігу дорівнює
, (4.3.2)
де - середній час вільного пробігу, - середня швидкість теплового руху, - середня довжина вільного пробігу.
При зіткненні швидкість упорядкованого руху стає рівна нулю, тому середня швидкість упорядкованого руху
(4.3.3)
(4.3.4)
Густина стуму дорівнює
. (4.3.5)
Густина струму j прямо пропорційний напруженості поля, тобто
(4.3.6)
де - коефіцієнт електропровідності металів. Із теорії видно чим обумовлена велика електропровідність для металів, дуже високою концентрацією вільних електронів, яка рівна .
Закон Джоуля – Ленца. Під дією електричного поля в кінці вільного пробігу електрон одержує швидкість
. (4.3.7)
При зіткненні з іоном електрон віддає решітці енергію рівну
. (4.3.8)

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу