*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова санація та санаційний аудит підприємства (на прикладі ТОВ \"Азоліт\")

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 1296

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 3
ВСТУП 4
1 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 8
1.1 Поняття фінансової санації, її форми та етапи проведення 8
1.2 Санаційна спроможність. Сутність та основні завдання санаційного аудиту 17
1.3 Порядок проведення санаційного аудиту фінансової сфери підприємства 23
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ДІАГНОСТИКА ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА ТОВ «АЗОЛІТ» 36
2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Азоліт» 36
2.2 Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 40
2.3 Прогнозування фінансової неспроможності ТОВ «Азоліт» 64
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ТОВ «АЗОЛІТ» 74
3.1 Банкрутство та фінансова санація в Україні та зарубіжних країнах 74
3.2 Шляхи подолання загрози банкрутства ТОВ «Азоліт» 80
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 96
ДОДАТКИ 99
У процесі становлення ринкових відносин в Украї¬ні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов'язання.
Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб'єктів го¬сподарської діяльності. Лише в такому разі можна бу¬де відновити платоспроможність і прибутковість ос¬новної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації (реорганізації) неефек¬тивних виробничих структур, які не лише не попов¬нюють бюджету держави, а й потребують її постійної фінансової підтримки.
Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України «Про відновлення пла¬тоспроможності боржника або визнання його бан¬крутом», що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.
Об'єктивним процесом ринкової економіки, заснованої на конкуренції, є постійний перетік капіталів у найбільш дохідні сфери, перерозподіл власності від неефективних суб'єктів господарювання до ефективних. Здійснюється даний перерозподіл за допомогою процедури банкрутства. Тому в будь-якій цивілізованій країні з розвинутою економічною системою одним з основних елементів механізму правового регулювання ринкових відносин є законодавство про неспроможність (банкрутство).
В даний момент нашій ринковій економіці присутні такі явища як спад промисловості, економічний криза, відсутність інвестицій, жорсткість грошово-кредитних відносин, що, безсумнівно, приводить до неспроможності суб'єктів господарювання. І перед суспільством стає питання: що ж робити з цими збанкрутілими підприємствами.
Виведення одних вітчизняних підприємств з фі¬нансової кризи та ефективне застосування ліквідацій¬них процедур до інших ускладнюється дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації (ліквідації) та...
Санація – це система фінансо¬во-економічних, виробничо-технічних, організаційно-право¬вих та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи від¬новлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довго¬строковому періоді.
Актуальність і практична значимість теми дипломної роботи обумовлена по-перше, кризою неплатежів, по-друге, в умовах масової неплатоспроможності українських суб'єктів господарювання особливого значення набувають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.
Метою дипломної роботи є висвітлення проблеми фінансової санації і її ролі у фінансовому оздоровленні підприємства. У цьому напрямку розглядаються наступні завдання:
 поняття фінансової санації як невід'ємного атрибута ринкової економіки;
 форми фінансової санації та її роль в оздоровленні підприємства;
 основні критерії неспроможності і процедури банкрутства, встановлені українським законодавством;
 основні етапи процедури банкрутства та санації підприємства;
 викладено методику проведення санаційного аудиту, що є основним інструментом антикризового менеджера;
 на основі вищевказаної методики проведена оцінка потенційного банкрутства підприємства;
 сформулювано напрямки по подоланню недоліків.
Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Азоліт», яке створене з метою одержання прибутку від діяльності, задоволення потреб суспільства в товарах та послугах, розвитку інфраструктури, та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.
Предметом діяльності підприємства є проведення операцій з нерухомим майном; продаж та передача в оренду нерухомого майна, машин транспортних засобів, техніки, обладнання, тощо; здійснення реставраційних робіт; виконання будівельно-монтажних, монтажних, ремонтних, ремонтно-будівельних...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу