*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Діагностіка фінансового стану підприємства (на прикладі ДСУ № 442)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1045

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 7
ВСТУП 8
1 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА 13
1.1 Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств 13
1.2 Сутність, зміст, прийоми і методи діагностики фінансового стану підприємства 20
1.3 Сучасні методики діагностики фінансового стану підприємства 27
2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДСУ № 442 41
2.1 Загальна економічна характеристика підприємства 41
2.2 Діагностика фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 45
2.3 Аналіз показників рентабельності та ділової активності 59
3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 66
3.1 Аналіз виявлених недоліків у фінансовому стані підприємства і шляхи їх подолання 66
3.2 Огляд базових методів прогнозування фінансового стану підприємства 75
3.3 Прогнозування фінансового стану «ДСУ- 442» за допомогою комбінованого методу 87
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ 106
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщу-ється до основної ланки всієї економіки – підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, надаються необхідні послуги.
В умовах ринкової економіки виживає лише те підприємство, що най-більш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, організує виробниц-тво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висо-кокваліфікованих працівників.
Стабільність економіки неможлива без фінансової стійкості підпри-ємств. Щоб підприємство було в змозі ефективно функціонувати і розвивати-ся, йому, насамперед, потрібна стійкість грошового виторгу, достатнього для розплати з постачальниками, кредиторами, своїми працівниками, місцевими органами влади, державою. Після розрахунків і виконання зобов'язань необ-хідний ще і прибуток, обсяг якого повинний бути, принаймні, не нижче за-планованого. Зростання прибутку забезпечує фінансову основу самофінансу-вання ринкової діяльності підприємства, здійснення його розширеного від-творення. Завдяки прибутку, виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими підприємствами й організаціями, саме тому особливу актуальність у сучасних економічних умовах України здобуває проблема фінансової стійкості і платоспроможності підприємств. Вивчення фінансового стану підприємства повинне дати керівництву підприємства ка-ртину його дійсного положення і висновки, необхідні для безстороннього су-дження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підприєм-ство інвестиції тощо.
Сучасні економічні умови обумовлюють необхідність розвитку діагно-стики фінансового стану на рівні окремих підприємств, тому що саме підпри-ємства (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки і формують потенціал економічного росту країни в цілому.
Метою діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства є оцінка його поточного фінансового стану, а також визначення того, по яким напрямкам потрібно вести...
Однією з найважливіших умов успішного управління фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відбивають процес формування і використання його фінансових засобів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відбиває кінцеві результати його діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи й ін.
Усе це визначає важливість проведення діагностики фінансового стану підприємства і підвищує значення такого аналізу в економічному процесі. У цьому і полягає необхідність проведення оцінки фінансового стану суб'єкта ринкової економіки, що хазяює, ліквідності його балансу, фінансової стійкості.
Об'єктом дослідження дипломної роботи був структурний підрозділ акціонерного товариства «Донбасспромэлектромонтаж» Донецьке спеціалізоване управління «Електромонтаж» № 442 («ДСУ- 442»).
У результаті дослідження фінансового стану «ДСУ - 442», проведеного у випускній роботі, було встановлено, що:
Оборотність всіх активів підприємства протягом останніх трьох років залишалася практично незмінною, (4,11-4,70 оборотів у рік). Оборотність оборотних активів підприємства в 2002 р. зросла в порівнянні з 2001 р. (16,02 -21,69 обороту), а в 2003р. знизилася до 15,85 оборотів у рік, що складає 23 дня. Це негативна тенденція, тому що зниження оборотності капіталу сприяє збільшенню потреби в оборотному капіталі, і значному зниженню отриманого прибутку. У результаті це може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства. Період оборотності капіталу підприємства в 2004 р. знизився в порівнянні з 2002 р., що свідчить про прискорення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що по даному показнику спостерігається кризовий фінансовий стан (див. табл. 2.5), тому що протягом трьох останнього років...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу