*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансове забезпечення діяльності підприємств (на прикладі ДП «Комбінат шкільного харчування»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 512

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 6
ВСТУП 7
1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 11
1.1 Фінанси підприємств та їх роль в фінансовому забезпеченні діяльності підприємств 11
1.2 Основи організації фінансових ресурсів підприємств України в ринкових умовах 21
1.3 Фінансовий стан підприємства і методи його аналізу 26
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ» 36
2.1 Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства 36
2.2. Аналіз фінансової забезпеченості діяльності ДП «Комбінат шкільного харчування» 42
2.3. Аналіз прибутку і рентабельності ДП «Комбінат шкільного харчування» 51
2.4 Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості ДП «Комбінат шкільного харчування» 55
3 УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 64
3.1 Досвід зарубіжних країн по управлінню фінансовими ресурсами підприємства 64
3.1 Рекомендації щодо розробки стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства 70
3.3 Удосконалення фінансового забезпечення ДП «Комбінат шкільного харчування» 79
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 95
ДОДАТКИ 98
Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності підприєм-ству необхідно мати у своєму розпорядженні виробничі фонди, що мають забезпечувати процес виробництва, реалізації продукції та після реалізацій-ного її обслуговування. Для придбання таких фондів підприємство повинне мати певні фінансові ресурси, що є основою функціонування будь-якого суб’єкту господарювання з точки зору забезпечення всіх видів його діяльно-сті.
Фінанси підприємств займають визначальне положення у фінансовій системі держави, оскільки охоплюють найважливішу частину всіх грошових відносин у країні, а саме – фінансові відносини в сфері суспільного відтво-рення, де створюються суспільний продукт, національне багатство і націо-нальний доход – основні джерела фінансових ресурсів країни. Тому від ста-ну фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних по-треб, поліпшення фінансового положення країни.
В умовах переходу до ринкових умов господарювання промислові під-приємства України, що є важливою ланкою національної економіки і покли-кані забезпечувати життєві інтереси країни, знаходяться в найтяжкому стані і мають цілий ряд проблем.
Величезною проблемою, з якою у даний час зштовхнулися майже всі підприємства – криза платежів. На сьогоднішній день наростання платіжної кризи в країні є найбільш гострою проблемою соціально-економічного роз-витку України. Кількість фінансово неплатоспроможних підприємств в Україні щорічно зростає. Так у 2007 р. 43% промислових підприємств були збиткові.
Ріст масштабів платіжної кризи обумовлений катастрофічною неста-чею коштів. Власних коштів підприємствам не вистачає навіть для виплати заробітної плати, не говорячи вже про оплату постачань і послуг, внесенні податків і обов\'язкових відрахувань.
Одним з факторів, що ускладнюють роботу підприємства, є високий податковий пресинг, що не дає можливості підприємствам здійснювати но-рмальну фінансово-господарську діяльність. Сучасна податкова система України характеризується величезною кількістю...
Виробнича і фінансова діяльність підприємства починається з формування фінансових ресурсів, достатність яких є передумовою стабільності функціонування, постійного збільшення темпів виробництва, росту рівня конкурентноздатності підприємства на ринку. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостей у нагромадженні і залученні фінансових ресурсів
Однією з найважливіших умов успішного управління фінансовим забезпеченням підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відбивають процес формування і використання його фінансових ресурсів.
Метою випускної роботи є визначення шляхів удосконалення фінансового забезпечення підприємства.
У дипломній роботі були поставлені і вирішувалися наступні задачі:
 розглянути теоретичні та законодавчі основи фінансового забезпечення діяльності підприємств;
 проаналізувати фінанси підприємств та їх роль в фінансовому забезпеченні діяльності підприємств;
 дослідити методи оцінки стану фінансового забезпечення підприємства;
 проаналізувати стан фінансового забезпечення підприємства;
 запропонувати заходи для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Об'єктом дослідження є державне підприємство громадянського харчування «Комбінат шкільного харчування». Предметом діяльності підприємства виступає забезпечення послугами громадського харчування школярів району; задоволення соціальних та економічних потреб трудового колективу за рахунок отриманого прибутку згідно з чинним законодавством; здійснення роздрібної торгівлі товарами народного споживання; забезпечення високої культури торгового обслуговування з мінімальними затратами часу, надання населенню послуг комерційного характеру.
Обсяг реалізації продукції підприємства в 2006 р. складав 860,7 тис. грн., в 2007 р. – 1888 тис. грн. Собівартість продукції також підвищилася на 25,6%. Відповідно, в 2007 р. відбулося збільшення...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу