*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансовий менеджмент страхової компанії (на прикладі ЗАТ \"СК \"Веско\")

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 896

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 2
ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 7
1.1 Сутність фінансового менеджменту та методи його організації 7
1.2 Підходи до формування системи фінансового менеджменту в Україні 13
1.3 Аналіз фінансового стану як складова фінансового менеджменту 17
1.4 Фінансові засади діяльності страхової організації 20
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕСКО» 30
2.1 Загальноекономічна характеристика підприємства 30
2.2 Аналіз балансу ЗАТ «СК «ВЕСКО» 34
2.3 Аналіз прибутку та рентабельності 41
2.4 Аналіз фінансового стану страхової компанії 48
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАТ «СК «ВЕСКО» 55
3.1 Стратегічне планування розвитку страхової компанії 55
3.2 Автоматизація фінансового управління на ЗАТ «СК «ВЕСКО» 64
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 80
ДОДАТКИ 85
Ринковий механізм господарювання, що створився в Україні, ефективно діє тільки на підставі розгалуженої інфраструктури, у яку входять товарні і фондові біржі, комерційні банки, аудиторські і консалтингові фірми тощо. Важливе місце серед них займають страхові компанії, що разом з банківською системою є основою сучасного ринку.
З часів виникнення матеріального виробництва суспільство постійне має справи з його непередбаченими порушеннями. Вони викликаються як природними стихійними лихами, уникнути які неможливо, так і технологічними аваріями, пожежами тощо. У міру розвитку виробництва постійно зростає частина витрат на створення умов його безпеки і досягнення прийнятного рівня ризику. При цьому збитки підприємства зв\'язані не тільки з втратою основних чи оборотних активів. Для відновлення нормального виробничого процесу необхідні додаткові засоби, що нерідко буває важко одержати навіть у борг.
Для підприємницької діяльності характерний і ризик, пов\'язаний з порушенням чи навіть відмовленням від оплати поставленої продукції чи зроблених послуг, банкрутством боржників, утратами внаслідок зниження (підвищення) курсів національної й іноземної валют тощо.
Отже, унаслідок непередбачених обставин підприємство несе додаткові матеріальні витрати, що можуть привести його до банкрутства. Такою є основа закономірно виникаючих потреб у відшкодуванні матеріальних збитків шляхом солідарного розподілу їх між іншими зацікавленими в цьому власниками майна. Якби кожен окремо узятий суб\'єкт господарювання спробував відшкодувати збитки за свій рахунок, то через фінансові обмеження це було б не можливо. Тому економічно правильним є солідарне відшкодування втрат зацікавленими ринковими суб\'єктами, що помітно згладжує наслідку стихійних лих і інших небезпек для підприємницької діяльності. При цьому чим більша кількість господарств бере участь у створенні фонду для відшкодування збитку, тим менша частина його дістається на кожного учасника. Саме страхування дозволяє створити замкнуту...
Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів по джерелах формування і напрямкам їхнього цільового використання відповідно до виробничих і маркетингових показників підприємства в плановому періоді. Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансових планів різного змісту і призначення в залежності від задач і об\'єктів планування.
Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу. Кожен менеджер, незалежно від своїх функціональних інтересів, повинний бути знаком з механікою і змістом виконання і контролю фінансових планів, принаймні, настільки, наскільки це стосується його діяльності.
Страхування, як метод управління ризиками, сприяє захисту майнових інтересів підприємств і громадян, безпеці і стабільності підприємництва. Роль страхування особливо важлива в контексті економічних реформ, тому що воно стимулює розвиток ринкових відносин і ділової активності, поліпшує інвестиційний клімат. Ступінь розвитку страхового ринку відбиває можливість економічного росту країни. Сприяючи перерозподілу ризиків між економічними суб\'єктами і відшкодуванню збитків за рахунок навантаження, страхування дозволяє підвищити ефективність економіки в цілому й окремих підприємствах. Тому розвиток національної системи страхування – одна з найважливіших стратегічних задач в області створення інфраструктури ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є дослідження механізмів фінансового планування на підприємстві та пошук шляхів його удосконалення.
Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання:
– досліджено теоретичні засади фінансового планування на підприємстві;
– проаналізовано фінансова діяльність об’єкта дослідження;
– розроблено рекомендації з удосконалення фінансового планування на підприємстві.
Об’єкт дипломної роботи – закрите акціонерне товариство «СК «ВЕСКО», яке є однією з найбільших страхових компаній в Україні.
В дипломній роботі було проведено...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу