*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова стратегія розвитку малого бізнесу (на прикладі ТОВ \"Літо\")

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 86 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 982

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 2
ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 6
1.1 Роль і місце малого бізнесу в економіці країни 6
1.2 Фінансові ресурси суб’єктів малого бізнесу 11
1.3 Стан та проблеми розвитку і підтримки малого бізнесу в Україні 15
2 ФІНАНСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА АНАЛІЗ ЇХ СТАНУ 28
2.1 Загальноекономічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 28
2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ \"Літо\" 34
2.3 Аналіз прибутку та рентабельності суб’єкта малого бізнесу 49
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ 53
3.1 Державне регулювання бізнесу в Європі 53
3.2 Удосконалення державної політики підтримки розвитку підприємств малого бізнесу в Україні 56
3.3 Рекомендації з підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами ТОВ «Літо» 56
ВИСНОВКИ 67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 72
ДОДАТКИ 75
Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки у соціально спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро-, так і на макро-економічному рівні. Одним з перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток малого бізнесу.
З цієї причини, рішення проблеми підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами українських підприємств, можна визнати дуже важливим для організації процесу економічного розвитку суб\'єкта, що хазяює. У зв\'язку з цим проблема управління формуванням фінансових ресурсів підприємства на сьогоднішній день є актуальної й обумовлює важливість обраної теми дипломної роботи.
Мета дипломної роботи складається в оцінці ефективності структури капіталу підприємства і розробці практичних заходів щодо її оптимізації. На підставі поставленої мети в ході виконання дипломної роботи були вирішені наступні задачі:
 досліджена сутність терміна «капітал» і його класифікація;
 досліджені джерела фінансування для підприємств;
 дана оцінка фінансових ресурсів підприємства;
 виявлені проблеми, зв\'язані з управлінням капіталом підприємства;
 розроблені шляхи удосконалення структури капіталу підприємства.
Предметом дослідження дипломної роботи є капітал і процеси управління ним.
Об\'єктом дослідження дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «Літо», метою діяльності якого є надання послуг у сучасному і надійному забезпеченні транспортування абонентам – підприємствам, установам, організаціям і населенню Донецької області, задоволення потреб ринку у високоякісних послугах (роботах, продукції) власного виробництва; забезпечення економічних і соціальних інтересів членів трудового колективу...
Однією з найважливіших умов успішного управління фінансовими ресурсами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відбивають процес формування і використання його фінансових ресурсів.
Мета дипломної роботи складається в оцінці ефективності структури капіталу підприємства і розробці практичних заходів щодо її оптимізації. На підставі поставленої мети в ході виконання дипломної роботи були вирішені наступні задачі:
 досліджена сутність терміна «капітал» і його класифікація;
 досліджені джерела фінансування для підприємств;
 дана оцінка фінансових ресурсів підприємства;
 виявлені проблеми, зв\'язані з управлінням капіталом підприємства;
 розроблені шляхи удосконалення структури капіталу підприємства.
Об\'єктом дослідження дипломної роботи виступало товариство з обмеженою відповідальністю «Літо», створеного на основі установчого договору згідно а Законом України «Про господарські товариства» шляхом об\'єднання майна учасників та їх підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Статутний фонд Товариства складає 402300 (чотириста дві тисячі триста) грн.
Предметом діяльності Товариства є організація вантажоперевезень та пасажироперевезень автомобільним транспортом на території України та іноземних держав, надання замовникам транспортно-експедиційних послуг по перевезенню й організації збереження вантажів, інші види діяльності, не заборонені законодавством.
У ході оцінки фінансового стану ТОВ «Літо» було проведено аналіз рентабельності підприємства, його фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності і ліквідності.
Аналіз наявності, складу і структури засобів підприємства показав, що загальна сума активів підприємства в 2005 р. збільшилася більше чим у 10 разів, а в 2006 р. - ще в 1,5 рази. У 2005 році структура засобів підприємства значно змінилася: частка необоротних активів знизилася з 83% до 32%, а оборотних активів відповідно...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу