*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення (на прикладі ВАТ « МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ »)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 83 сир.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1379

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 5
ВСТУП 6
1 АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 10
1.1 Теоретичні основи амортизації: знос, амортизація і відтворення основних засобів 10
1.2 Поняття амортизаційної політики та її роль у розвитку підприємства 19
1.3 Принципи розробки амортизаційної політики підприємства 26
2 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ « МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ » 34
2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ «ММК» 34
2.2 Оцінка складу, структури та динаміки необоротних активів ВАТ «ММК» 41
2.3 Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємства 54
3 УДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» 61
3.1 Обґрунтування найбільш ефективного методу амортизації основних засобів 61
3.2 Порядок формування облікової політики основних засобів 72
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 83
ДОДАТКИ 86
Застосування неефективних методів господарювання, властиве плановій економіці, заклало корені сьогоднішньої кризи економіки, що загострилася з розпадом СРСР у 1991 році. Однією з найважливіших на даний момент проблем, властивих практично всім галузям промисловості України, є вкрай застаріла технічна і технологічна база підприємств – на деяких підприємствах ступінь зносу виробничих потужностей досягає 80%.
Промисловість України вкрай має потребу в реформуванні і переході на більш високу ступінь розвитку – впровадження нових технологій виробництва, відновлення виробничих потужностей підприємств. Для подібних трансформацій необхідні значні фінансові ресурси, у яких підприємства відчувають значний дефіцит. У сформованих умовах проблема інвестиційного забезпечення структурного і технічного відновлення підприємств промисловості здобуває винятково важливе значення.
Аналіз потенційних джерел інвестиційних ресурсів промислових підприємств України свідчить про обмеженість як зовнішніх джерел (кредити банків, державні цільові інвестиції, іноземні кредити) через економічну і політичну нестабільність у державі, а також несприятливого інвестиційного клімату, так і внутрішніх (прибуток, амортизація) – у зв\'язку з низькою прибутковістю бізнесу, фінансовою нестійкістю підприємств.
В умовах суттєвого зниження прибутковості бізнесу і значного скорочення можливостей довгострокового кредитування амортизаційні відрахування є навряд чи не єдиним реальним джерелом інвестицій для виробничих підприємств. Однак, як показує практика, механізму амортизації, законодавчо затвердженому в Україні, присутній ряд недоліків:
 існуючі на даному етапі норми нарахування амортизації не забезпечують навіть простого відтворення основних виробничих фондів, не говорячи вже про розширений;
 не обґрунтовані норми витрат на ремонт, що відносяться на валові витрати підприємства;
 у результаті обмеження права включати до складу валових витрат витрати на проведення капітальних і...
Промисловість України на сучасному етапі розвитку вкрай має потребу в реформуванні й переході на більше високий щабель розвитку - впровадження нових технологій виробництва, відновлення виробничих потужностей підприємств. Для подібних трансформацій необхідні значні фінансові ресурси, у яких підприємства відчувають значний дефіцит. У сформованих умовах проблема інвестиційного забезпечення структурного й технічного відновлення підприємств промисловості здобуває важливе значення.
В умовах істотного зниження прибутковості бізнесу й значного скорочення можливостей довгострокового кредитування амортизаційні відрахування чи є не єдиним реальним джерелом інвестицій для виробничих підприємств. Підприємствами не приділяється досить уваги розробці амортизаційної політики, що дозволила б ефективно використати амортизаційний механізм для підтримки достатнього технічного й технологічного рівня виробничих процесів.
У зв\'язку із цим проблема формування амортизаційної політики підприємства на сьогоднішній день є актуальною й спричиняється важливість обраної теми дипломної роботи.
Мета дипломної роботи складалася в оцінці результативності амортизаційної політики підприємства й розробці практичних заходів щодо пошуку резервів підвищення її ефективності.
На підставі поставленої мети в дипломній роботі вирішувалися поставлені завдання:
 досліджувати сутність понять «амортизація» й «зношування»;
 проаналізувати ролі амортизації в процесі відтворення основних засобів;
 дати характеристику поняття амортизаційної політики і її роль у розвитку підприємства;
 досліджувати амортизаційної політики промислового підприємства;
 проаналізувати методи нарахування амортизації;
 дати оцінку ролі амортизації у відновленні основних засобів підприємства;
 виявити проблеми й недоліки в амортизаційній політиці підприємства;
 здійснити пошук шляхів підвищення ефективності амортизаційної політики.
Дипломна робота здійснювалася на матеріалах...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу