*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління поточними активами підприємства (на прикладі ВАТ \"Білий лебідь\")

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 93 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 824

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 2
ВСТУП 3
1 ПОТОЧНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 6
1.1 Економічна сутність поточних активів, їх структура та роль у виробничо-фінансовій діяльності підприємства 6
1.2 Класифікація поточних активів підприємства 13
1.3 Джерела формування поточного капіталу підприємства 17
1.4 Визначення потреби підприємства в поточних активах 22
2 АНАЛІЗ СТАНУ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВАТ «БІЛИЙ ЛЕБІДЬ» 29
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Білий лебідь» 29
2.2 Методика аналізу та оцінки ефективності використання поточних активів підприємства 34
2.3 Аналіз та оцінка ефективності використання поточних активів ВАТ «Білий лебідь» 44
2.4 Вплив розміщення поточних активів на фінансовий стан підприємства 65
3 РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПО ПРИСКОРЕННЮ ОБОРОТНОСТІ І ПОЛІПШЕННЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 69
3.1 Удосконалення політики управління поточними активами ВАТ «Білий лебідь» з метою прискорення їх оборотності і поліпшення використання 69
3.2 Забезпечення ліквідності поточних активів та удосконалення структури джерел їх формування 79
ВИСНОВКИ 86
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ 93
Поточний капітал є важливою складовою частиною фінансових ресурсів підприємства. Він являє собою капітал, вкладений в поточні активи підприємства. Від стану поточного капіталу залежить успішне здійснення виробничого циклу підприємства, тому що його недолік паралізує виробничу діяльність підприємства, перериває виробничий цикл і кінцевий підсумок приводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми обов\'язками і до банкрутства.
Проблеми управління поточним капіталом суб\'єкта господарювання залучають усе більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це обумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але і різноманіттям господарської поведінки власників і менеджерів підприємств. Господарською практикою стають затребувані нетрадиційні, унікальні рішення, засновані на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії і досвіду фінансового управління.
Актуальність і недостатня пропрацьованність окремих положень сучасної теорії фінансів стосовно проблем управління поточним капіталом на підприємствах в економіці, що трансформується, визначили вибір теми, мету і задачі дипломної роботи.
Мета дипломної роботи – розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання поточного капіталу підприємства.
На підставі поставленої мети в роботі вирішувалися такі задачі:
 вивчення ролі і значення поточного капіталу у виробничій діяльності підприємств;
 дослідження сутності і структури поточного капіталу підприємств;
 вивчення теоретичних аспектів формування поточного капіталу і показників ефективності їхнього використання;
 аналіз фінансового стану підприємства;
 проведення аналізу стану і динаміки поточного капіталу підприємства;
 розробка управлінських рішень по підвищенню ефективності функціонування поточного капіталу з метою укріплення фінансового стану підприємства.
Предметом дипломної роботи є поточний...
Однією з головних задач, що стоять перед економікою України і кожним суб\'єктом господарювання є фінансове оздоровлення. Рішення цієї задачі неможливо без підвищення ефективності використання поточного капіталу суб\'єктів ринкового господарства.
Якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на величину і стан поточного капіталу підприємства, дозволить вчасно виявляти сховані резерви в процесі управління поточним капіталом, уживати заходів по їхньому використанню, і, в остаточному підсумку, деталізувати вплив кожного фактора в конкретні фінансові показники.
Проблеми управління поточним капіталом суб\'єкту господарювання залучають усе більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це обумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але і різноманіттям господарської поведінки власників і менеджерів підприємств. Господарською практикою стають затребувані нетрадиційні, унікальні рішення, засновані на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії і досвіду фінансового управління.
Специфіка комерційних підприємств складається в значному обсязі поточного капіталу у складі їхніх активів, тому для підприємств цієї сфери проблеми організації й ефективності використання поточного капіталу носять насущний характер.
Об\'єктом дослідження є ВАТ «Білий лебідь», що займається оптовою та роздрібною торгівлею, іншими видами торгівельної діяльності.
Аналіз стану, динаміки структури та ефективності використання поточного капіталу ВАТ «Білий лебідь» дозволив зробити наступні висновки:
 аналіз стану, структури і динаміки оборотних активів показав, що в 2004 р. відбулося зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та іншої дебіторської заборгованості, збільшення грошових коштів, збільшення запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Аналіз стану і динаміки оборотних активів в 2005 р. дозволяє зробити наступний висновок: до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу