*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оптимізація політики формування та використаня оборотних активів підприємства (на прикладі ВАТ «ДМПЗ»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1666

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 6
1 ПОТОЧНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СКЛАД І РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1 Поточні активи та їх організація на підприємстві 9
1.2 Визначення потреби в оборотних коштах 15
1.3 Джерела формування оборотних коштів 22
1.4 Показники стану і використання оборотних коштів 29
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» 38
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «Донецький металопрокатний завод» 38
2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ «ДМПЗ» 42
2.3. Аналіз складу, структури і динаміки поточних активів ВАТ «ДМПЗ» 56
3 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 68
3.1 Удосконалення політики управління поточними активами ВАТ «ДМПЗ» на основі зарубіжного досвіду 68
3.2 Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства шляхом підвищення ефективності використання поточних активів 76
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ 94
Діяльність суб\'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і самої праці. Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їхнього відтворення.
Матеріальною основою виробництва є виробничі фонди у виді засобів і предметів праці. У процесі функціонування вони по-різному переносять свою вартість на вартість готової продукції.
Оборотні фонди обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість цілком переноситься на вартість виготовленої продукції. Вони являють собою мінімально необхідні для виконання виробничої програми запаси сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, додаткових матеріалів, палива, запасних частин для ремонту, МШП, а також незавершеного виробництва.
Оборотні кошти є важливою складовою частиною фінансових ресурсів підприємства. Від стану оборотних активів залежить успішне здійснення виробничого циклу підприємства, тому що недолік оборотних коштів паралізує виробничу діяльність підприємства, перериває виробничий цикл і кінцевий підсумок приводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми обов\'язками і до банкрутства.
Тяжке положення промислових підприємств обумовлює необхідність своєчасного і повного проведення аналізу оборотних коштів підприємств, як найважливішого елемента фінансових ресурсів, і пошуку шляхів їхнього ефективного використання, що і визначило вибір теми дипломної роботи.
Актуальність і недостатня пропрацьованність окремих положень сучасної теорії фінансів стосовно до проблем управління оборотним капіталом на підприємствах в економіці, що трансформується, визначили вибір теми, мету і задачі дослідження.
Мета дипломної роботи – визначення сутності оборотного капіталу і пошук шляхів підвищення ефективності управління ним.
На підставі поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі...
Однією з головних задач, що стоять перед економікою України і кожним суб\'єктом господарювання є фінансове оздоровлення. Рішення цієї задачі неможливо без підвищення ефективності використання оборотного капіталу суб\'єктів ринкового господарства.
Якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на величину і стан оборотного капіталу підприємства, дозволить вчасно виявляти сховані резерви в процесі управління оборотним капіталом, уживати заходів по їхньому використанню, і, в остаточному підсумку, деталізувати вплив кожного фактора в конкретні фінансові показники.
Проблеми управління оборотним капіталом суб\'єкту господарювання залучають усе більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це обумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але і різноманіттям господарської поведінки власників і менеджерів підприємств. Господарською практикою стають затребувані нетрадиційні, унікальні рішення, засновані на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії і досвіду фінансового управління.
Специфіка комерційних підприємств складається в значному обсязі оборотного капіталу у складі їхніх активів, тому для підприємств цієї сфери проблеми організації й ефективності використання оборотного капіталу носять насущний характер.
Мета дипломної роботи – визначення сутності оборотного капіталу і пошук шляхів підвищення ефективності управління ним.
На підставі поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі задачі:
– вивчення ролі і значення оборотного капіталу у виробничій діяльності підприємств;
– дослідження сутності і структури оборотного капіталу підприємств;
– вивчення теоретичних аспектів формування оборотних активів і показників ефективності їхнього використання;
– аналіз фінансового стану підприємства;
– проведення аналізу стану і динаміки оборотних активів підприємства;
– розробка управлінських рішень по підвищенню ефективності управління оборотним капіталом...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу