*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління прибутком підприємства (на прикладі ВАТ МК ім. Ілліча)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 93 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1415

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 7
1 ПРИБУТОК, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ В ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11
1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в фінансової діяльності підприємства 11
1.2 Механізм формування прибутку підприємств 24
1.3 Система управління прибутком підприємства 28
2 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «МК ІМ. ІЛЛІЧА» 34
2.1 Інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності 34
2.2 Методика аналізу прибутку та рентабельності 41
2.3 Аналіз прибутку та рентабельності ВАТ «ММК ім. Ілліча» 48
3 УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 65
3.1 Закордонний досвід у сфері управління прибутком підприємства 65
3.2 Шляхи збільшення прибутку ВАТ МК ім. Ілліча 80
ВИСНОВКИ 88
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 92
ДОДАТКИ 95
При переході до ринкової системи економічних відносин в Україні підприємства одержали самостійність у плануванні своєї господарської й економічної діяльності.
Досвід довів життєздатність і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, у створенні гнучких виробництв, сприйнятливих до запитів споживачів і досягненням науково-технічного прогресу. Ринок стимулює підприємства до рішучих дій в оволодінні новими методами господарювання, перебудові своєї діяльності. В умовах ринку підприємство є головним об\'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічний простір для яких практично необмежено, але цілком залежить від уміння працювати беззбитково, адаптуючи до умов економічного середовища, що змінюється.
В таких умовах кожне підприємство будує свій фінансовий (ринковий) механізм, прагнучи до одержання як можна більшої суми доходів – основного джерела прибутку.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, що в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення соціальних проблем і задоволення матеріальних потреб трудових колективів. За рахунок прибутку виконується також частина зобов\'язань підприємства перед бюджетом, банками й іншими підприємствами й організаціями.
Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої і фінансової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділової активності і фінансового благополуччя. По прибутку визначаються рівень віддачі авансованих засобів і прибутковість вкладень в активи даного підприємства.
Прибуток, найвідоміша з давніх часів категорія, одержала новий зміст в умовах сучасного економічного розвитку країни, формування реальної самостійності суб\'єктів...
В умовах ринкових відносин метою господарської діяльності підприємства є одержання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливість самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства. Тому однією з найважливіших складових частин фінансового аналізу є аналіз прибутку.
Мета дипломної роботи – оцінка ефективності управління прибутком підприємства і розробка практичних заходів щодо пошуку резервів його збільшення.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі вирішуються наступні задачі:
 розглянути сутність прибутку, як економічної категорії і показати його роль у діяльності підприємства;
 охарактеризувати інформаційну базу аналізу прибутку і рентабельності;
 проаналізувати рівень і динаміку прибутку на підприємстві;
 виконати аналіз рентабельності господарської діяльності підприємства;
 виявити проблеми і недоліки в процесі управління прибутком на підприємстві;
 розробити заходи щодо підвищення рівня прибутку підприємства.
Предметом дослідження є процес формування і розподілу прибутку на промисловому підприємстві.
Об\'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча.
Аналіз складу і динаміки чистого прибутку продемонстрував, що за 2003 р. істотних змін у складі і динаміку прибутку не відбулося. Так, виторг від реалізації продукції незначно знизився - на 5660,6 тис. грн. чи на 1,96%. Чистий прибуток до кінця 2003 р. також знизився на 1875,7 тис. грн. чи на 10,81% у порівнянні з початком 2003 р.
У 2004 році відбувається її істотне зниження, коли розмір збитку склав 17160 тис. грн., у порівнянні з прибутком у розмірі 15475 тис. грн. у 2003 р. В основному така тенденція обумовлена ростом собівартості продукції, що випускається підприємством, а також збільшенням розміру платежів у бюджет, що сплачуються з прибутку.
Найбільша питома вага в складі операційних витрат ВАТ «МК ім. Ілліча» займають матеріальні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу