*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління фінансовими ресурсами підприємства (на прикладі ТОВ «Донбасенерго»)

дипломные работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 87 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 2137

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 4
1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1 Сутність прибутку та рентабельності 8
1.2 Основні фактори, що впливають на рівень фінансових результатів 13
1.3 Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 18
1.4 Інформаційна база аналізу фінансових результатів 25
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ДОНБАСЕНЕРГО» 32
2.1 Загальна характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ «Донбасенерго» 32
2.2 Аналіз прибутку ТОВ «Донбасенерго» 38
2.3 Оцінка рентабельності ТОВ «Донбасенерго» 48
3 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ ЗБІЛЬШЕННЯ 54
3.1 Закордонний досвід у сфері управління фінансовими результатами підприємства 54
3.2 Шляхи збільшення прибутку та рентабельності ТОВ «Донбасенерго» 66
3.3 Методологія аналізу рентабельності продажів на прикладі використання типового рішення «1С-Парус: Фінансовий аналіз» 73
ВИСНОВКИ 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 85
ДОДАТКИ 88
Прибуток – це найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і в кінцевому підсумку свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.
Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Прибуток – це один із основних показників, який вивчають всі користувачі інформації (внутрішні й зовнішні) з огляду на свої інтереси. Так, керівники підприємства аналізують темпи зростання прибутку, адже зростання прибутку становить базу для самофінансування розширеного відтворення виробництва, вирішення соціальних проблем і задоволення матеріальних потреб трудових колективів. Кредитори і постачальники ви¬вчають зміни у складових частинах прибутку, оцінюючи можли¬вості надання або ненадання, продовження кредиту, розгляда¬ють гарантії його повернення.
Отже, аналіз прибутку завжди в центрі уваги аналітичних служб підприємства, а також зовнішніх користувачів фінан¬сової інформації.
В економічному аналізі фінансові результати діяльності підприємств можуть бути оцінені такими показниками, як обсяг випуску продукції, обсяг продажів, прибуток. Однак перерахованих показників недостатньо для того, щоб сформувати думку про ефективність діяльності того чи іншого підприємства. Це пов\'язано з тим, що дані показники є абсолютними характеристиками діяльності підприємства, і їхня правильна інтерпретація по оцінці результативності може бути здійснена лише у взаємозв\'язку з іншими показниками, що відбивають вкладені в підприємство засоби. Тому для характеристики...
В умовах ринкових відносин метою господарської діяльності підприємства є одержання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству можливість самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства. Тому однією з найважливіших складових частин фінансового аналізу є аналіз прибутку.
Мета дипломної роботи – оцінка фінансових результатів підприємства і розробка практичних заходів щодо їх поліпшення.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі вирішувалися наступні задачі:
 розглянуто сутність прибутку та рентабельності як основних показників фінансових результатів діяльності підприємства;
 проаналізовано основні фактори, що впливають на фінансові результати;
 розглянуто методику аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;
 охарактеризовано інформаційну базу аналізу фінансових результатів;
 проаналізовано рівень і динаміку прибутку підприємства;
 виконано аналіз рентабельності господарської діяльності підприємства;
 виявлено проблеми і недоліки в процесі формування фінансових результатів на підприємстві;
 розроблено заходи щодо підвищення рівня фінансових результатів підприємства.
Предметом дослідження були фінансові результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Об\'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Донбасенерго». Основною метою Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної й інших видів діяльності шляхом використання приналежного Товариству майна, у тому числі цінних паперів і матеріальних цінностей. Предметом діяльності Товариства є забезпечення електроенергією підприємств та населення донецького регіону.
Аналіз складу і динаміки чистого прибутку продемонстрував, що за 2004 р. істотних змін у складі і динаміку прибутку не відбулося. Так, виторг від реалізації продукції незначно знизився - на 5660,6 тис. грн. чи на 1,96%. Чистий прибуток до кінця 2004 р. також...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу