*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПОШУК ТА РОЗШИРЕННЯ НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА»

дипломные работы, pr.Реклама

Объем работы: 105 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 612

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………. .. 3
1 Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємстві……………. .5
1.1 Сутність інноваційних процессів на підприємстві……………………. .5
1.2 Види та форми інноваційної діяльності………………………………...12
1.3 Оцінка підвищення інноваційної діяльності на підприємстві………...17
2 Аналіз інноваційної діяльності на ПП «Лоранж»………………………….22
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства…………………….22
2.2 Аналіз виробничо – господарської діяльності підприємства………….23
2.3 Розрахунок і оцінка показників фінансової стійкості підприємства….35
2.4 Характеристика зовнішніх та внутрішніх позицій підприємства……..49
3 Розширення нових інноваційних можливостей підприємства………………………………………………………...………..71
3.1 Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства……………………………………………………………………..71
3.2 Пропозиції по розширенню інноваційної діяльності на підприємстві..79
3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів……………86
Висновки…………………………………………………….………………..….92
Список джерел інформації……………….………………………………….......94
Додаток А Баланс малого підприємства «Лоранж»………………...................97
ВСТУП
Важливою проблемою сучасного етапу розвитку економіки України є вдосконалювання управління інноваціями в організаціях. Тільки на цій основі можна досягти макроекономічної стабілізації і забезпечити економічний зріст. Значимість проблеми зростає з урахуванням сучасного стану економіки України, що характеризується кризовими явищами, низькою конкурентоспроможністю, недостатнім сприйняттям підприємствами нововведень. Водночас у ринкових умовах інноваційна діяльність є основою для випуску конкурентоспроможної продукції, зміцнення конкурентних позицій підприємств, підвищення ефективності виробництва.
Актуальність теми полягає в тому, що одним з головних завдань сучасного етапу розвитку економіки України є подолання кризи, розробка та застосування сучасних методів і форм управління інноваційною діяльністю, створення умов для її активізації і підвищення ефективності.
У наукових дослідженнях управління інноваційною діяльністю недостатньо розробленими є питання організації інноваційної діяльності, а також комплексної оцінки ефективності інноваційних проектів.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування і розробка науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення впровадження інновацій на ПП «Лоранж» та підвищення їх ефективності.
Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:
1) узагальнення теоретичних підходів до обґрунтування понять інноваційної діяльності підприємства;
2) дослідження сутності інноваційних процесів;
3) виявлення особливостей управління інноваційною діяльністю на підприємстві;
4) розробка шляхів підвищення ефективності інноваційної діяльності;
5) проведення оцінки ефективності інноваційного проекта.
Об\'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємства.
Предмет дослідження – інновації у сфері нових видів послуг, їх ефективність.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності. Так, оцінка ефективності інноваційного проекту дозволить обгрунтовано...
ВИСНОВКИ

Одним з основних напрямків реформування економіки України є проблема вдосконалювання управління інноваційною діяльністю. Інноваційна діяльність здійснюється у формі реалізації інноваційних проектів.
У даній дипломній роботі проаналізовано стан інноваційної діяльності ПП «Лоранж». Так, як інновації є головними засобами забезпечення конкурентоспроможності продукції й забезпечення стабільності успіху підприємства, було запропоновано такий засіб розширення нових інноваційних можливостей підприємства, як впровадження нової послуги – кріосауна.
Завдяки проведеному аналізу стану і перспектив розвитку ринку кріосаун, стала цілком зрозумілою подальша діяльність на цьому ринку і доцільність проведення заходів, спрямованих на розширення позицій на ньому.
Була надана загальна характеристика ПП «Лоранж», проведений аналіз його фінансового стану за такими показниками як ліквідність, платоспроможність, рентабельність. Отримані високі показники свідчать про те, що у підприємства достатньо власних грошових коштів і стабільний фінансовий стан, що слід сприймати як позитивну тенденцію, і воно є цілком прийнятним партнером для постачальників та споживачів.
Таким чином, виходом зі сформованої ситуації для ПП «Лоранж» є впровадження інновацій і залучення інвестицій у розвиток підприємства з метою удосконалювання якості послуг, що надаються, і одержання конкурентних переваг, що забезпечують стабільний розвиток підприємства.
Запропоновані заходи дозволять підприємству проводити більш довершену маркетингову діяльність, підсилюючи орієнтацію підприємства на цільові групи споживачів. Проект містить найбільш ефективні маркетингові заходи, покликані підсилити орієнтацію ПП «Лоранж» на цільових споживачів. Економічний розрахунок показників ефективності запропонованого проекту показує, що річний прибуток від його впровадження має позитивну динаміку і такий проект доцільно прийняти до реалізації .

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу