*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

КУРС «ВАЛЕОЛОГІЇ»

разное, валеология

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1076

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Проблеми здорового способу життя у сучасному суспільстві

1.1. Валеологія – наука про індивідуальне здоров’я людини
1.2. Проблема здоров’я у валеології
1.3. Валеологія повсякденного життя
1.4. Фізіологічні та функціональні резерви організму
1.5. Космовалеологія
2.1. Людина - психосоматична система

2.2. Психо-медична типологія особистості та здоров\'я
2.3. Основи самопсихотерапії у валеології
2.4. Гігієнічна культура особистості
2.5. Оцінка фізичного розвитку дітей і підлітків
Екологія та здоров’я. Соціальні умови здоров’я
3.1. Біологічний потенціал людини. Валеологія краси
3.2. Екологія і внутрішня екологія людини
Екологічні аспекти здоров\'я людини
3.3. Раціональне харчування - фактор здоров\'я
3.4. Психологія кохання
3.5. Методи профілактики та зміцнення здоров\'я людини
Завдання для самостійної роботи


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ВАЛЕОЛОГІЯ»

ЛІТЕРАТУРА
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження і зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості.
Серед різноманітних форм організації валеологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах особливе місце займають уроки фізичної культури. Учитель за допомогою всіх форм навчальної і позакласної роботи повинен закласти фундамент фізичної культури вказати учневі шляхи оволодіння знаннями, навичками й уміннями, необхідними для забезпечення здорового способу життя.
В основі валеології лежить комплекс наукових знань про засоби та методи профілактики захворювань. У зв’язку з цим виникла необхідність викладання валеології в школах та підготовки спеціалістів з фізичної культури та валеології. Отже, навчальний курс відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін вищих навчальних закладів. Цей курс спрямований на розвиток професійної ерудиції соціального педагога, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів.
Мета курсу – сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання в області педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички в своїй педагогічній діяльності з метою профілактики захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя; формування у дітей свідомого та відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації. Курс має між дисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, медико психологічний, соціальний, методично-фізіологічний, юридичний компоненти.
Завданнями курсу визначено:
• формувати у студентів ґрунтовні знання з валеології як однієї з базових дисциплін при підготовці фахівців з фізичної культури...
Теми рефератів

1. Синдром хронічної втоми та його профілактика.
2. Психовалеологія та раціональне харчування.
3. Рухова активність і здоров\'я людини.
4.Проблема харчування і здоров\'я
5. Психовалеологічя і аутогенне тренування.
6. Методи психічної релаксації.
7. Шкідливі звички і валеологія.
8. Здоров\'я нації: 2000 – 2005 pp.
9. Сучасна людина та її хвороби.
10. Конституція людини та її здоров\'я.
11. Акцентуації характеру у підлітків.
12. Шляхи підтримки імунітету і його роль у збереженні здоров\'я
13. Емоції і здоров\'я особистості.
14. Демографічна ситуація в Україні та світі.
15. Валеологічна служба в школі.
16. Шляхи впровадження здорового способу життя в школі.
17. Виховання у дітей імунітету до паління та вживання наркотиків.
18. Оздоровчий вплив фізкультури та спорту.
19. Канони краси.
20. Сексуальна культура особистості.
21. Кохання в житті людини.
22. Проблема збільшення тривалості життя.
23. Вплив школи на здоров\'я дитини.
24. Вчення М.М.Амосова про здоров\'я.
25. Оздоровчі дихальні системи.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ВАЛЕОЛОГІЯ»
1. Дайте визначення предмету валеологія, форми і методи предмету.
2. Охарактеризуйте місце валеології в системі наук.
3. Які джерела та історія розвитку валеології.
4. Обґрунтуйте основні проблеми валеології.
5. Поясніть поняття здоров\'я та хвороба, норма та патологія.
6. Охарактеризуйте поняття \"здоровий спосіб життя\" і доведіть взаємозалежність способу життя і здоров\'я.
7. Проаналізуйте «шкідливі» звички.
8. Дайте характеристику методів фізичного оздоровлення.
9. Охарактеризуйте роль рухової активності у підтриманні здоров\'я людини.
10.Охарактеризуйте зв\'язок конституційних особливостей і схильності до певних захворювань людини.
11.Охарактеризуйте фактори здоров\'я людини.
12.Охарактеризуйте поняття \"гіподинамія\" та її вплив на здоров\'я людини.
13. Охарактеризуйте поняття \"психофізичний\" детермінізм. Як він проявляється?
14.Охарактеризуйте особливості переживання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу