*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми здорового способу життя у сучасному суспільстві

рефераты, валеология

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 1310

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Здоров\'я - індивідуальна та соціальна цінність. Потреба у здоров\'ї.
2. Різні підходи до визначення здоров\'я.
3. Спосіб життя і здоров\'я.
4. \"Шкідливі\" звички і здоров\'я.
5. Фізичне здоров’я, його сутність.
6. Методи фізичного оздоровлення організму
7. Поняття гіподинамії. Її причини та наслідки.
8. Краса і здоров’я.
9. Актуальність довголіття
10. Планування робочого часу.
11. Фізіологічні резерви організму
12. Фактори ризику та резистентність організму.
13. Функціональні резерви організму.
14. Поняття адаптації та її види.
15. Адаптація і здоров\'я. Адаптаційний потенціал людини.
16. Резерви, адаптація, стреси.
17. Поняття про біоритми та їх механізм.
18. Часова організація людини.
19. . Індивідуальні біоритми, їх види. Хронодіагностика.
20. Зодіакальна система та здоров’я.
Література
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження і зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості.
Серед різноманітних форм організації валеологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах особливе місце займають уроки фізичної культури. Учитель за допомогою всіх форм навчальної і позакласної роботи повинен закласти фундамент фізичної культури вказати учневі шляхи оволодіння знаннями, навичками й уміннями, необхідними для забезпечення здорового способу життя.
В основі валеології лежить комплекс наукових знань про засоби та методи профілактики захворювань. У зв’язку з цим виникла необхідність викладання валеології в школах та підготовки спеціалістів з фізичної культури та валеології. Отже, навчальний курс відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін вищих навчальних закладів. Цей курс спрямований на розвиток професійної ерудиції соціального педагога, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів.


Проблеми здорового способу життя у сучасному суспільстві

1. Валеологія – наука про індивідуальне здоров’я людини
З позицій системного підходу, прийнятого у валеології, структурну організацію людини можна подати у вигляді піраміди.
Виходячи з уявлень про людину як систему пірамідального типу, що включає як підсистему тіло (сому) - підошва піраміди, психіку (інтелектуально-емоційна сфера) - середня ланка піраміди і духовний компонент — вершина піраміди, у валеології розроблена тактика пізнання і оздоровлення.
Виходячи із сказаного вище, ми можемо вважати, що в людини є генетичні програми, які дозволяють реалізувати добову, місячну і сезонну ритмічність, у той час, як питання про більш тривалі ритми (11-12 років) залишається дискусійним. Можливо, деякі деревні рослини, що мають більшу тривалість життя, мають ендогенний 11-12 річний ритм. За зрізами стовбура секвої, за шириною і викривленням річних кілець вдалося простежити зміни сонячної активності протягом трьох тисячоліть. При цьому виявлені 11-, 100- і 600-річні цикли сонячної активності.
Екзогенні ритми, існування яких зумовлене наявністю зовнішнього більш-менш ритмічного фактора, але не пов\'язане із наявністю внутрішнього механізму підтримання ритмічності, є проявом адаптації організму до зміни у довкіллі, що вже здійснилася. Така адаптація здійснюється з запізненням і вона відбиває механізми роботи регуляторних систем, що забезпечують підтримання гомеостазу в умовах змін у довкіллі.
Ендогенні адаптивні біологічні ритми являють собою типовий механізм саморегуляції в організмі, що дозволяє ефективно пристосовуватися до ритмічних змін у середовищі. Цей механізм сформувався у процесі еволюції шляхом збереження мутацій і генних комбінацій, сприятливих для виживання організму в умовах періодичних змін абіотичного середовища.
Знання біологічних ритмів має велике значення для практичної діяльності людини, особливо в галузі медицини, ергономіки (наука про організацію праці), сільського господарства та ін. Враховуючи біологічні ритми, можна вибрати найбільш сприятливий період у стані організму людини для здійснення лікувального впливу, можна попередити загострення серцево-судинних захворювань у зв\'язку із зміною сонячної активності (метеослужба здоров\'я), отримати максимальний тренувальний ефект та ін. Те, що ритми закономірно повторюються, дозволяє здійснювати прогнозування змін у біологічній системі на більш-менш значний проміжок часу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу