*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ефективність використання виробничого потенціалу ДП «Друкарня Державного управління справами»

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 105+74

Год сдачи: 2007

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1490

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
РЕФЕРАТ 5
ВСТУП 6
1. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА 8
1.1. Поняття виробничого потенціалу та його характеристики 8
1.2. Формування виробничого потенціалу і фактори впливу на ефективність його використання 12
1.3. Оцінка виробничого потенціалу підприємства за його складовими 18
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «ДРУКАРНЯ «ДУС», ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 22
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДП ДРУКАРНЯ “ДУС” 30
3.1. Аналіз обсягу виробництва та собівартості товарної продукції підприємства 30
3.2. Аналіз основних фондів та виробничої потужності 36
3.3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства 41
3.4. Фінансовий аналіз підприємства 47
3.4.1. Аналіз балансу підприємства 47
3.4.2. Аналіз фінансових результатів діяльності друкарні 51
3.4.3. Сплата податків та розподіл прибутку друкарні 53
3.4.4. Аналіз рентабельності підприємства 55
3.4.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 57
3.4.6. Аналіз платоспроможності підприємства 60
3.4.7. Аналіз ділової активності підприємства 62
3.5. Технологічний процес виготовлення типових видань, розрахунок собівартості типового видання, встановлення цін на продукцію 64
3.6. Маркетингова діяльність та конкурентне середовище 67
4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 69
4.1. Визначення впливу факторів на підвищення ефективності використання виробничого потенціалу за допомогою кореляційно-регресійного аналізу 69
4.2. Впровадження нового додрукарського та післядрукарського обладнання 72
4.2.1. Введення цифрової системи Computer-to-Plate 72
4.2.2. Введення аркушепідбиральної машини 76
4.2.3. Введення трьохножової різальної машини 79
4.2.4. Результати впровадження нового обладнання 81
4.2.5. Визначення показників ефективності інвестицій 83
4.3. Обґрунтування доцільності впровадження...
Вступ (уривки)

В умовах ринку, що характеризуються нестабільністю цілей підприємства, обумовленою мінливістю попиту та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, змінами в конкурентному середовищі й іншими макро- і мікроекономічними факторами, однією з першочергових задач керівництва підприємства стає формування й оцінка поточних і перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу. Це викликано, насамперед, необхідністю забезпечення ефективності функціонування і зміцнення конкурентоспроможності на ринку.
<...>
Сучасний стан видавничої полiграфiчної справи в свiтi виглядає так:
<...>
Формування ефективних, адаптованих до сучасних умов розвитку виробничих відносин механізмів управління промисловими, в тому числі поліграфічними, підприємствами неможливе без комплексного і системного дослідження поняття “виробничий потенціал”, визначення його структурних елементів і характеру взаємодії між ними. При цьому виробничий потенціал підприємств варто розглядати не тільки як здатність виготовляти продукцію (надавати послуги), але і як систему, що синтезує динамічне зростання такої здатності.
Висновки (уривки)
В економічній літературі поки що не дано однозначного визначення поняття «виробничий потенціал підприємства». Серед розглянутих визначень на мою думку найбільш вдалим є визначення Федоніна О.С., Рєпіної І.М., Олексюка О.І., які вважають, що виробничий потенціал – це <...>
Робота виконувалася на базі ДП «Друкарня Державного управління справами». Згідно статуту предметом її діяльності є «виконання поліграфічних робіт та послуг для <...> За обсягами виробництва продукції, послуг (у 2006 р. 1412,2 тис. грн.) та чисельністю персоналу (34 осіб) друкарню можна розглядати як мале дрібносерійне підприємство. Друкарня випускає різноманітну продукцію: <...>
У роботі досліджувалася діяльність підприємства у 2003-2005 роках. У цей період підприємство працювало досить непогано, спостерігався підйом виробництва та збільшення обсягів випуску продукції. <...>
У проектній частині роботи був виконаний кореляційно-регресійний аналіз, у результаті якого було виявлено, що найбільше на виробничий потенціал впливає продуктивність праці та коефіцієнт придатності основних фондів. Саме тому у цій частині диплому в першу чергу була приділена увага підвищенню продуктивності праці та оновленню основних фондів.
Для цього були впровадженні такі заходи:
<...>
У результаті заходів, що біли запроектовані у роботі були досягнуті наступні результати:
<...>
Все це свідчить про підвищення ефективності рівня використання виробничого потенціалу підприємства.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу