*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика показників ефективності використання основних фондів підприємства

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 53 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1948

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ 3
1. Сутність та завдання статистики показників ефективності використання основних фондів підприємства 5
1.1. Основні фонди підприємств та їх структура 5
1.2. Джерела статистичної інформації щодо обчислення основних показників 6
1.3. Статистичні показники використання основних фондів 7
1.4. Способи обчислення статистичних показників ефективності використання основних фондів, показників динаміки та індексів 9
2. Статистика показників ефективності використання основних фондів ТОВ «Прогрес» за 2005-2007 роки 17
2.1. Структура основних фондів ТОВ «Прогрес» за 2005-2007 роки 17
2.2. Основні фонди ТОВ «Прогрес» за 2005-2007 роки та показники ефективності їх використання 20
2.3. Динаміка показників ефективності використання основних фондів ТОВ «Прогрес» за 2005-2007 роки 23
2.4. Індексний метод розрахунку зміни рентабельності основних фондів ТОВ «Прогрес» за досліджуваний період 39
2.5. Індексний метод розрахунку зміни фондовіддачі, фондоємкості основних фондів ТОВ «Прогрес» та фондоозброєності праці за період з 2005 по 2007 роки 40
3. Кореляційно-регресійний аналіз залежності рентабельності основних фондів ТОВ «Прогрес» від обсягу товарної продукції 43
Висновки 48
Додатки
Тема даної курсової роботи є досить актуальною.
Статичне дослідження показників ефективності використання основних фондів підприємств дуже важлива у діяльності будь-якої організації, так як забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе лише за умови інтенсифікації відтворення та ліп¬шого використання діючих основних фондів підприємств.
Основні фонди кожного підприємства, установи чи організації становлять матеріально-технічну базу, тобто майно того чи іншого підприємства, чи то організації.
Разом з оборотними засобами основні фонди утворюють статутний фонд підприємства, рух якого знаходить відображення у самостійному балансі.
До вартісних показників використання основних виробничих фондів належать фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність та рентабельність.
Мета курсової роботи – закріплення отриманих теоретичних знань по дисципліні \"Статистика\" та застосування їх на практиці у процесі дослідження показників ефективності використання основних засобів підприємства.
Основні завдання курсової роботи – це, по-перше, поглибити теоретичні знання, одержані в процесі вивчення дисципліни; по-друге, виробити практичні навички та уміння по проведенню статистичного
дослідження з даної теми курсової роботи; по-третє, застосовувати на практиці статистичні методи обробки і аналізу
первинної інформації.
В процесі виконання даної курсової роботи ставиться мета навчитися оцінювати, аналізувати статистичну інформацію, розкривати взаємозв\'язки між соціально-економічними явищами і процесами, виявляти закономірності та основні тенденції їх розвитку тощо.
Курсова робота складається з трьох розділів.
Перший розділ курсової роботи – це теоретична частина. У даному розділ досліджено характеристику статистичних показників ефективності використання основних фондів підприємства: соціально-економічну сутність основних фондів підприємства, їх структуру, сутність досліджуваних...
Фондами підприємства називається сукупність матеріальних і грошових ресурсів, цінних паперів, які створюються і використовуються у процесі його розширеного відтворення для забезпечення його життєдіяльності. До складу фондів підприємства входять основні та оборотні фонди, фонди обігу, резервні й страхові фонди, а також інші матеріальні цінності й фінансові ресурси. У даній курсовій роботі увага приділялась саме основним фондам ТОВ «Прогрес».
Отже, основні фонди – це засоби праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва.
Основні фонди ТОВ «Прогрес» представлені такими групами: будівлі та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади.
Загальна вартість основних фондів у 2007 році складає – 7750,66 тис. грн. , в тому числі вартість будівель та споруд – 295,24 тис. грн. , що становить 3,81 % вартості всіх основних фондів; машин та обладнання – 7230,11 тис. грн. (93,28 % від загальної вартості); транспортних засобів – 191 тис. грн. (2,46 %); вартість інструментів та приладів – 34,31 тис. грн. (0,44 %).
В структурі основних засобів в 2007 році найбільша питома вага припадає на машини та обладнання і складає 93,28 %, а найменша питома вага – на інструменти та прилади (0,44 %).
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліп¬шого використання діючих основних фондів підприємств.
До показників ефективності використання основних виробничих фондів належать:
1. Фондовіддача – відбиває відношення вартості продукції до вартості фондів (можна використовувати показник валової, товарної або реалізованої продукції).
2. Фондомісткість – відношення вартості фондів до вартості виробленої продукції (валової, товарної, реалізованої).
3. Фондоозброєність – відношення вартості основних фондів до середньоспискової чисельності промислово – виробничого персоналу.
4. Рентабельність це відношення суми загального балансового прибутку до середньорічної вартості основних фондів...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу