*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

дипломные работы, Экономика

Объем работы:

Год сдачи: 2005

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 464

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………...….. 4
РОЗДІЛ 1АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ…………………………… 7
1.1. Оцінка аграрної політики в Україні......................................... 7
1.2. Аналіз досвіду проведення аграрної реформи у країнах Центральної та Східної Європи.........................................................................................…….... 19
РОЗДІЛ 2ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.. 29
2.1. Тенденції розвитку сільськогосподарського комплексу України............ 29
2.2. Аналіз досвіду реалізації земельної реформи у Черкаській області........ 39
РОЗДІЛ 3НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.... 45
3.1. Напрямки вдосконалення системи державного регулювання розвитком аграрного комплексу України ………...............……………… 45
3.2. Напрями поліпшення механізму підтримки організаційно-господарських форм сільськогосподарської діяльності.................................. 57
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..... 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………... 66
ВСТУП

Аграрний комплекс займає і буде займати в економіці України провідне місце. У зв‘язку з цим проблема реформування системи державного регулювання та функціонування цього комплексу є актуальним.
На теперішній час є певні позитивні зрушення на макроекономічному рівні, але недостатньо зроблено на регіональному рівні.
Насамперед потрібно було врахувати те, що, проведення аграрної реформи потребує створення відповідної правової бази та докорінної структурної перебудови економіки. Адже агропромисловий комплекс – це об’єктивно існуюча сукупність галузей економіки, безпосередньо взаємопов’язаних технологічно і зорієнтованих на виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарсько продукції й доведення її до масового споживача. Тож окремий розвиток однієї галузі, та ще й настільки важливий, неможливий без реальних ринкових перетворень в економіці взагалі. Лише детальна розробка стратегії та чітке дотримання курсу ринкових перетворень дали можливість створити потрібне економічне середовище для проведення аграрної реформи.
Найголовніше досягнення цього періоду, без якого ринкові перетворення в аграрному комплексі неможливі взагалі, - це те, що більшість селян зрозуміли потребу реформування і визначились щодо переваг приватної власності на землю. Утвердилися фермерства, створенні нові господарські формування на основі орендних відносин та приватної власності, які своєю успішною діяльністю доводять переваги повного способу господарювання. З’явилися нові суб’єкти аграрного ринку, у селян прокинувся інтерес до володіння землею і зацікавленість результатами своєї праці, адже це дає можливість одержувати реальні прибутки.
На даному етапі важливо зрозуміти і правильно оцінити роль держави і основні принципи державного регулювання сільськогосподарських відносин. Зараз сформовано принципово нову модель аграрної політики. Держава відмовилась від регулятивних, адміністративних, управлінських та розподільчих функцій, припинила пряме втручання у сільськогосподарське...
ВИСНОВКИ

Як видно з нашого дослідження, реформування аграрного комплексу економіки проходить не без ускладнень і проблемних питань. Причини ускладнень загальновідомі і детально проаналізовані і охарактеризовані в даній магістерській роботі. Але в минулому році по ступеню негативного впливу на агропромисловий комплекс вони не були основними, оскільки на перший план вийшли несприятливі природно - кліматичні умови, які ще більше ускладнили і без того не просту ситуацію в аграрному комплексі економіки. В цьому році ми всі зрозуміли, що продовольча безпека держави це непусті слова, а актуальна проблема вирішення якої потребує вжиття невідкладних заходів. Минулий рік примусив багатьох людей в нашій державі переосмислити і переоцінити роль аграрного комплексу економіки і іншими очима подивитись на реформування сільськогосподарського виробництва та остаточно визначити пріоритетну роль аграрної політики в державотворчому процесі.
Зараз сільгоспвиробники, як ніколи, потребують державної підтримки. Адже саме в цей час власники лише стають на ноги, потребують особливої уваги, оскільки ще відчувають дефіцит оборотних коштів та слабкість матеріально технічної бази.
Щоб не втратити ті позитивні моменти досягнення аграрної реформи, потрібно стимулювати розвиток сільського господарства на найближчі роки. Оскільки держава саме не має змоги, а відповідно нових принципів аграрної політики, не має потреби вкладати великі кошти в АПК, то її основним завданням стає створення сприятливих умов для інвестування. Сільське господарство потребує надійної інвестиційної інфраструктури і системи страхування інвестицій. Інвестори повинні мати впевненість в збереженні своїх грошей. І її можна забезпечити, зберегли за аграрним комплексом економіки пріоритетне становище і затвердивши ряд пільг для стимулювання АПК.
Це насамперед :
Податкові пільги:
- на протязі 2005 року не вносити зміни в податкове законодавство, які приведуть до збільшення податкового тиску на виробників сільськогосподарської...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу