*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проект видавництва, що ефективно реагує на зміни зовнішнього середовища

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 606

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
І. Розрахункова частина 5
1.1. Виробнича програма видавництва 5
1.2. Підрахунок обсягу твору в авторських та обліково-видавничих аркушах 7
1.3. Розрахунок показників річного плану випуску літератури 9
1.4. Розрахунок нормативних запасів видавничих портфелів 10
1.5. Розрахунок чисельності працюючих, праця яких нормується 11
1.6. Розрахунок видавничої собівартості 12
1.6.1. Розрахунок суми витрат на авторський гонорар 13
1.6.2. Розрахунок витрат на обробку та оформлення оригіналів та загальновидавничих витрат 15
1.6.3. Розрахунок витрат на основні матеріали 16
1.6.4. Розрахунок витрат на поліграфічні роботи 20
1.7. Розрахунок повної собівартості та відпускних цін видань 21
1.8. Розрахунок повної собівартості та відпускних цін видань 27
ІІ. Аналіз та прогноз ринку видавничої продукції в Україні 29
2.1. Загальні тенденції у книговиданні 29
2.2. Дослідження випуску книг за назвами та тиражами 32
2.3. Позитивні та негативні чинники зовнішнього середовища 37
2.4. Фактори, що впливають на рівень цін видання 42
2.5. Оцінка факторів, що впливають на рівень цін з погляду небезпек та можливостей зовнішнього середовища 46
2.6. Усереднені ціни на різні види літератури 47
ІІІ. Проектна частина 48
3.1. Нова виробнича програма видавництва 48
3.2. Проектування редакційно-видавничого процесу 49
3.3. Проектування структури видавництва 56
3.4. Розрахунок показників річного плану випуску літератури 62
3.5. Розрахунок нормативних запасів видавничих портфелів 63
3.6. Розрахунок чисельності працюючих, праця яких нормується 64
3.7. Розрахунок видавничої собівартості 65
3.7.1. Розрахунок суми витрат на авторський гонорар 65
3.7.2. Розрахунок витрат на обробку та оформлення оригіналів та загальновидавничих витрат 66
3.7.3. Розрахунок витрат на основні матеріали 67
3.7.4. Розрахунок витрат на поліграфічні роботи 70
3.8. Розрахунок повної собівартості та відпускних цін видань 71
3.9. Розрахунок повної собівартості та відпускних цін видань 74
Висновки 75
Список літератури 77
Додатки 78
Вступ

В умовах переходу Української держави від тоталітарної до демократичної форми розвитку видавнича справа, як сфера суспільних відносин, стала бурхливо розвиватися. Адже з недавньої “важливої ділянки ідеологічної та партійно-політичної роботи” вона поступово перетворювалася на об’єкт підприємницької діяльності. Отож, попит на друковане слово, кількість на різноманітних видань і наклади стали визначати не партія, влада чи держава, а ринок. Останній і спонукав до активного формування цілковито нової за змістом, надто розмаїтої за головними типологічними ознаками редакційно-видавничої системи.
Одна з характерних особливостей цієї системи полягає в тому, що поряд з існуванням у так званому чистому вигляді книжкових та газетно-журнальних видавництв, які донедавна чітко дотримувалися своєї чіткої спеціалізації, у центрі і особливо на місцях активно почали утворюватися різноманітні редакційно-видавничі підрозділи з універсальними функціями. Цілий ряд редакцій газет та журналів, переслідуючи найперше економічні інтереси, взялися раптом готувати до друку супутні продукти своєї діяльності, передовсім книги та інші неперіодичні видання. Натомість класичні книжкові видавництва, засновуючи власну періодику, почали активніше надавати послуги з підготовки до друку періодичних видань широкому колу замовників. [12, с. 11-12]
Курсовий проект складається з трьох взаємопов’язаних частин: розрахункової, аналітичної та проектної.
В першій частині на основі виданого завдання та погоджених прототипів видань по кожному з видів літератури студент розраховує кількісні одиниці тематичного плану випуску літератури, згідно з переліком діючих у видавництвах, нормативи запасів видавничих портфелів по видах літератури, загальновидавничу собівартість по видах літератури. Визначає собівартість та відпускну ціну одного примірника по кожному виду літератури, беззбиткові тиражі, розраховує формулу та будує графік залежності собівартості одного примірника від тиражу. Визначає загальний обсяг...
Висновки

Видавнича справа – процес єдиний і збалансований. Тому потрібно чітко уявляти собі всі його аспекти, а саме головне редакційний, котрий по праву вважається основою видавничого менеджменту.
У першій частині курсового проекту було здійснено розрахунок видавничої собівартості, відпускної ціни та беззбиткового тиражу п’яти видів видань: художнього, суспільно-політичного, науково-популярного, навчального та газетного.
В другій було проведено дослідження зовнішнього середовища, що впливає на видавництво і визначаються всі можливі фактори, які впливають на випуск видавничої продукції. Було проведено дослідження щодо визначення середньої цін на всі види літератури та газетні видання. Також були проаналізовані статистичні дані, за допомогою яких була виконана третя частина.
В третій частині були спроектовані кількість назв та тиражі всіх видань з урахуванням можливостей та небезпек зовнішнього середовища та державної політики в області поліграфії та видавничої справи. При цьому використовувалися нормативи, визначені в першій частині з урахуванням цін на твори, визначених в другій частині. Також був спроектований редакційно-видавничий процес, настільно-видавничі системи, чисельність працівників видавництва та їх функції.
У результаті отримано такі дані:

Показник Худож. Сусп-п. Наук-п. Навч. Газета
Кількість назв 11 7 5 10 3
Тираж, тис. прим. 10 6 5 12 50
Повна собівартість
1-го примірника, грн. 6,78 5,16 5,10 10,63 1,14
Прибуток з одного примірника, грн. 2,72 2,07 2,04 4,25 0,55
Відпускна ціна
1-го примірника, грн. 9,50 7,23 7,14 14,88 1,69

Загальний дохід видавництва становить 2996,1 тис. грн. Дохід зменшився на 11920,7 тис. грн., тобто на 79,91%. Це трапилося внаслідок зменшення кількості назв всіх видів літератури та зменшенням тиражів всіх видів літератури, крім художньої. Дохід газетних видань збільшився на 43,9 тис. грн. Це пояснюється збільшенням кількості назв з однієї до трьох, а також збільшенням тиражу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу