*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження мікросередовища функціонування підприємства „ДРУКАРНЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ”

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 717

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ І. Дослідження мікросередовища фірми.
1. Основні фактори мікросередовища.
2. Правила дослідження маркетингового середовища.
Розділ ІІ. Мікросередовище функціонування друкарні.
1. Підприємство та його продукція.
2. Ринок як такий.
3. Постачальники.
4. Посередники
5. Замовники.
6. Конкуренти.
7. Контактні аудиторії.
Висновки
Додаток 1.
Додаток 2.
Список використаної літератури.
В С Т У П
Ринок - це організоване економічне місце обміну, на якому зустрічається пропозиція й попит. По один бік тут стоять товари, що уособлюють пропозицію, а по другий - потенційні покупці, що прагнуть задовольнити свої потреби.
Вітчизняний ринок друкованої продукції входить в загальну структуру національного ринку. Він покликаний задовольняти потреби споживачів у друкованій продукції, яка є духовним і культурним надбанням кожного народу. В цьому і заключається його особливість і відмінність від інших видів ринків.
Виробниче підприємництво є одним з визначальних напрямів діяльності, що забезпечує розвиток суспільства в ринкових умовах господарювання. І кожне з них у процесі свого функціонування прагне максимізувати результат та мінімізувати витрати, при цьому роль управління визначальним чином відображається на діяльності підприємства.
Дослідження маркетингового середовища займає важливе місце в системі маркетингових досліджень, котрі повинна проводити будь-яка компанія, навіть мала сімейна фірма. В інакшому випадку навіть найменша зміна середовища може спричинити незворотні наслідки.
Основне завдання системи управління маркетингом, забезпечити виробництво товарів, привабливих з точки зору цільових ринків. Однак успіх керівництва маркетингом залежить також і від решти підрозділів фірми, і від дій її посередників, конкурентів та різноманітних контактних аудиторій.
Управлінці з маркетингу повинні працювати у тісному співробітництві з іншими підрозділами фірми, оскільки їхня діяльність так чи інакше відображається на діях служби маркетингу.
В И С Н О В К И.
Кожна фірма існує на ринку не ізольовано. На її діяльність впливають законодавчі акти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політична ситуація в країні та за її межами. Ці та багато інших зовнішніх факторів так званого маркетингового середовища або сприяють розвиткові фірми або гальмують його. Маркетингове середовище – сукупність суб`єктів, умов та сил, що діють за межами фірми та здатні вплинути на її маркетингову діяльність. Фактори зовнішнього середовища поділяють на дві групи: мікросередовище та макросередовище.
В даній курсовій роботі було розглянуто фактори, які діють у мікросередовищі фірми: споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії. Кожен з цих факторів повинен враховуватись при виборі продукту, що буде виготовлятися, цільових ринків, стратегічних зон господарювання тощо.
Підприємство спеціалізується на випуску різнорідної продукції. Багаторічний досвід роботи в цьому напрямі дав можливість добрати раціональні технологічні маршрути, використовуючи наявний технічний потенціал, створити кваліфікований колектив працівників, сформувати тісні зв’язки з окремими замовниками. Керівництво друкарні враховує зміни, що відбуваються у законодавстві у вимогах до продукції, стан книжкового ринку, стрімкі темпи розвитку техніки і технології.
Узагальнюючи фактичні дані про стан справ у сфері книговидання, керівництво друкарні оцінює ситуацію як сприятливу для розширення виробництва з випуску книжково-журнальної продукції. Досвід у цій справі є, адже третину продукції підприємства складають саме книги, брошури і журнали.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу