*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз діяльності видавництва “Преса України” за 2000-2001 роки

курсовые работы, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: 55 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 509

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Реферат 3
Вступ 4
Розділ І 6
1.1. Про Видавництво «Преса України» 6
1.2. Основні показники діяльності видавництва
«Преса України» за 2000-2001 роки 9
Розділ ІІ 13
2.1. Фінансова звітність підприємства 13
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 17
2.2.1. Аналіз прибутку підприємства 17
2.2.2. Аналіз рентабельності підприємства 19
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 22
2.3.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 23
2.3.2. Аналіз платоспроможності підприємства 27
2.3.3. Аналіз ділової активності підприємства 28
2.4. Аналіз й оцінка організаційно-технічного рівня виробництва 30
2.5. Аналіз обсягу виробництва товарної продукції та її реалізації 33
2.6. Аналіз собівартості продукції 36
2.7. Аналіз використання матеріальних ресурсів 39
2.8. Аналіз використання трудових ресурсів 40
2.8.1. Аналіз чисельності працівників 40
2.8.2. Аналіз продуктивності праці 42
2.8.3. Аналіз фонду оплати праці 44
2.8.4. Аналіз оплати праці працівників 45
2.9. Аналіз ймовірноті банкрутства підприємства 47
Висновки 49
Використана література 51
Додатки
Вступ

За твердженням В. Г. Герасимчука основною ланкою економіки держави було, є і залишається підприємство. Саме з підприємства розпочинається створення соціально-економічного потенціалу держави, на підприємстві здійснюється процес виготовлення продукції, підприємство створює ланцюг робочих місць, на підприємстві розкриваються здібності, творчий потенціал людини, працівника. Для належного рівня конкурентоспроможності власники, керівники, усі працівники підприємства мають піклуватися про ефективне використання трудових, матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів, застосовувати високопродуктивне обладнання, прогресивну технологію, дбати про конкутентоспроможність продукції. [6, 6]
Для ефективного використання ресурсів та успішної діяльності підприємства загалом, необхідно приймати раціональні управлінські рішення, які сприяєтимуть покращенню показників роботи підприємства.
Прийняттю обгрунтованих управлінських рішень повинен передувати комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. [8, 3]
Аналіз виконує ряд функцій у процесі прийняття рішень, а саме:
<...>
Для визначення ефективності діяльності видавництва «Преса України» за 2000-2001 роки нижче наведений його фінансово-економічний аналіз.
Висновки

Видавництво «Преса України» – одне з найбільших поліграфічних підприємств України. Воно успішно конкурує на ринку поліграфічних послуг, розвиває і успішно реалізує програму випуску власної продукції, а також має можливості для розширення виробництва та запровадження нових поліграфічних технологій.
В результаті різнобічного економічного аналізу видавництва були виявлені такі результати та тенденції діяльності підприємства:
 Підприємство немає позикових коштів, що свідчить про його фінансову стабільність.
 Загальна вартість майна підприємства у 2001 році збільшилась на 9014,0 тис. грн. (+10,74%.)
 Підприємство збільшило обсяг реалізації за рахунок інтенсивного фактору, тобто за рахунок підвищення використання майна.
 Чистий прибуток підприємства збільшився на 129,0 тис. грн, тобто на 1,93%, що свідчить про позитивну діяльність підприємства. Але для кращої роботи необхідно шукати шляхи зниження собівартості.
 Рентабельності знизилась, але не дивлячись на це, вона залишилась на досить нормальному рівні.
 Фінансовий стан підприємства є однією з найважливіших характеристик його ділової активності, надійності, платоспроможності та конкурентоспроможності, тобто ця економічна категорія відобра¬жає стан капіталу і процеси його кругообігу. Видавництво фінансово стійке та має абсолютну ліквідність балансу.
 Ділова активність знизилась: всі інші коефіцієнти оборотності зменшилися, а тривалість обетру відповідно збільшилася, тобто мало місце залучення додаткових коштів.
 Підприємство має досить непоганий організаційно-технічний рівень.
 У 2001 році товарна і реалізована продукція збільшилися, що є позитивним явищем у діяльності підприємства.
 Темпи росту собівартості (30,87%) перевищують темпи росту товарної продукції (30,57%), внаслідок чого витрати на 1 грн. товарної продукції збільшилися на 0,2 коп., тобто виготовлення продукції стало потребувати більше коштів, а саме на 0,23%....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу