*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Заробітна плата в поліграфічній промисловості

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 355

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.......................................................................................................3
1. Розділ І
1.1. Заробітна плата як економічна категорія........................................5
1.2. Основи організації.............................................................................8
1.3. Форми і системи заробітної плати.................................................11
1.4. Заробітна плата в умовах ринкової економіки.............................15
1.5. Методи планування та методики розрахунку зарплати...............19
2. Розділ ІІ
Розрахунок показників заробітної плати по підприємству
ВАТ Видавництво «Київська Правда» за 2001 – 2002 роки.................24
Висновок............................................................................................31
Список літератури.............................................................................34
Заробітна плата – це грошове вираження вартості й ціни товару “робоча сила” та частково результативності її функціонування. В історії світової економічної думки заробітну плату розглядають як плату за три різні об’єкти: 1) працю; 2) робочу силу; 3) послуги праці або робочої сили.
Вперше заробітну плату як ціну праці визначив англійський економіст В. Петті в ХVII столітті. Її величина, на його думку, визначається необхідними засобами для існування робітника (їх мінімумом). Американські вчені К. Макконел і С. Брю [8] стверджують, що “заробітна плата, або ставка заробітної плати – ціна, що сплачується за використання праці”.[5]
<...>
Висновки

<...>
Згідно із Законом України “Про оплату праці”, дер¬жава здійснює регулювання оплати праці працівників під¬приємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати (це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за вико¬нану працівником місячну, годинну норму праці) та інших державних норм і га¬рантій.
Однак дуже важлива соціальна проблема пе¬рехідного періоду полягає в тому, що рівень продуктивності праці (передусім внаслідок її недосконалої організації в широкому розумінні) в економіці України не дає можли¬вості гарантувати всім працюючим заробітну плату не нижчу вартісної величини мінімального споживчого бюджету. Біль¬ше того, навіть середня заробітна плата нині в Україні далеко відстає від цієї величини.
Планування заробітної плати включає планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати. Фонд заробітної плати для будь-якого структурного підрозділу і підприємства в цілому ділиться на годинний, денний і місячний (квартальний, річний). Середня заробітна плата розраховується на основі планової чисельності визначених категорій працюючих і планових фондів їхньої заробітної плати (оплати праці).
Аналізуючи розраховані показники заробітної плати та дослідивши її динаміку по підприємству ВАТ Видавництво «Київська Правда» за 2001 – 2002 роки можна сказати, що ефективну діяльність підприємства: річний фонд заробітної плати (в т. ч. фонд матеріального заохочення та його частка в фонді заробітної плати) та середня заробітна плата одного працівника, збільшилися, хоча й перевищили, але не набагато, темпи зростання випуску товарної продукції. Частка робітників у загальній чисельності працюючих та середньорічний виробіток теж зросли. А також має місце відносна економія за порівняння темпів росту середньорічної заробітної плати і продуктивності праці одного працівника.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу