*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні принципи цивільного права

курсовые работы, право

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1135

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП………………………………………………………………………..……4
РОЗДІЛ 1ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ…………………………………………………………………….…6
1.1. Поняття принципів і їх значення……………………………………….…6
1.2. Походження принципів цивільного права………………………….……8
1.2.1. Цивільне право і ділові звичаї, звичаї ділового обороту, правила моралі та моральні норми………………………………………………………………8
1.2.2. Цивільне право і постанови судових пленумів, судова практика і судовий прецедент………………………………………………………………11
1.3.Основні принципи у цивільному праві передбачені ЦК України……….14
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА…………………………………………………………15
2.1.Принцип недоторканності людини……………………………………….15
2.2.Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції…………………………………………………………………18
2.3.Охорона особистого і сімейного життя громадянина………………….20
2.4.Публічність………………………………………………………….……..25
2.5.Характеристика принципів рівності та рівноправності у цивільному законодавстві………………………………………………………………….28
2.5.1.Принцип рівності……………………………………………….………28
2.5.2.Правова природа принципу рівноправності сторін…………………32
2.5.3. Співвідношення принципу рівності та рівноправності сторін у цивільному праві……………………………………………………………..36
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………38
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………..40
Цивільне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовано на демократичних принципах (від лат. principium — основа, засади). У принципах відоб¬ражені політико-правові ідеї, погляди народу на право як соціальну цінність. У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в цивільних справах, процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу. Зміст принципів має демократичний характер і полягає в тому, що закріплені в нормах права, вони характеризують здійснен¬ня правосуддя тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом, одноособовість і колегіальність розгляду цивіль¬них справ, незалежність суддів ї підкорення їх тільки законові, гласність, здійснення судочинства державною мовою. Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу і надійні гарантії їх реалізації, доступність і простота судочинства, які дають можли¬вість кожній заінтересованій особі реалізувати право на звернення до суду за захистом і на судовий захист, надане Конституцією України.
Право, як сукупність відомих загальнообов\'язкових норм (право в об\'єктивному змісті), має своєю загальною задачею регулювання відносин між людьми. Одні з цих відносин воно регулює примусовим чином, так що окремі частки особи своєю волею, своїми частками угодами їх змінити не можуть: усі визначення в цій області виходять з одного єдиного центра, від однієї єдиної волі - волі держави. Так саме обстоїть справа в сфері державного права, кримінально права і т.д. І в цьому змісті публічне право може бути характеризоване як система юридичної централізації: усе воно перейнято духом субординації, принципом влади і підпорядкування.
В інших сферах відносин держава застосовує інший прийом: вона не регулює їх від себе і примусово, а передає їх регулювання приватній волі і приватним угодам; сама ж займає...
Таким чином розглянувши таку об»ємну тему як принципи цивільного процесуального права можна зробити такий висновок, що принципи є основою, основними засадами цивільного процесу та на основі них відбувається розвиток та побудова галузей права сучасної науки. Кожний з принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь права у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує щільна взаємодія, яка характеризується єдністю мети і завдань цивільного судочинства.
Кожний з принципів не може існувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів розкривпається з урахуванням змісту інших принципів галузі права.
Ефективність виконання завдань цивільного судочинства перебуває в прямій залежності від правильного застосування судами в справі норм процесуального і матеріального права, для чого необхідно пізнати їх зміст, місця в системі права, їх зв»язку з іншими нормами і юридичних принципів, які в них відтворюються.
В своїй роботі я намагався якомога ширше розкрити зміст кожного з принципів за розбиттям їх по напрямкам регулювання ( Конституція України та нормами цивільного процесуального права) та їх взаємозв»язок з самими нормами матерального права, між собою та роль принципів в сучасному житті.
Вивчення принципів дуже важливе для подальшого розвитку цивільного процесу та для побудови правової держави і громадянського суспільства, без якої неможливо здійснення цивільного правосуддя.
Таким чином, цивільне право займає центральне, ключове місце в приватноправовій сфері і у цілому в регламентації більшості майнових і багатьох немайнових відносин. Прямим показником цього є навіть розповсюджені, хоча і необґрунтовані спроби застосування цивільно-правових норм до майнових відносин, що входять у предмет публічного, а не приватного права. На теперішній час також існують і інші суперечки щодо застосування деяких положень приватного права, так, наприклад, положення про майнову відповідальність дотепер...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу