*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління і організація ремонтного виробництва

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 51 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 550 руб.

Просмотров: 765

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП………………………………………………………………….……….3
РОЗДІЛ 1ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕНЯ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ………………………………………………………..5
1.1.Сутність ремонтного обслуговування підприємства……………….…..5
1.2.Значення та завдання ремонтного господарства. Організація виконання ремонтних робіт………………………………………………………………..9
РОЗДІЛ 2УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ “ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД”…………...…..14
2.1.Загальна економічна характеристика підприємства…………….……14
2.2.Характеристика зовнішнього середовища підприємства………….…17
2.3.Система планування та економічного аналізу на підприємстві……..21
2.4 Внутрішня економічна політика підприємства…………………….…24
2.5.Бухгалтерський облік на підприємстві…………………..……………26
2.6.Фінанси підприємства…………………………………………………..29
2.7.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства……………………...34
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………..45
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………....51
Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.
З метою оптимізації діяльності підприємств використовують різні засоби: фінансовий аналіз, економічний аналіз, найрізноманітніші методи дослідження, які повинні виконувати різні функції. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.
Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках...
На мою думку на ЗАТ “Житомирпромспецбуд” частково ефективно використовується управління за цілями. Управління за цілями являє собою метод поєднання планування, контролю і мотивації, який успішно застосовують багато організацій для зменшення кількості конфліктів і зниженню негативної реакції людей на контроль шляхом їх участі в цьому процесі. Метод управління за цілями допомагає релазовувати стратегію шляхом покращення звязку між цілями підлеглих, цілями їх начальників і цілями всієї організації. Управління за цілями має багато прихильників, також існує багато прикладів позитивних результатів застосування даного методу. Загальна правильність методу управління за цілями пояснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотнього звязку. Існують докази, що продуктивність людей, які мають конкретні цілі, вища ніж у людей, для цілі не встановлені або яких не просять старатися. Встановлення конкретних цілей підвищує продуктивність тому, що індивід має чіткі очікування відносно результата. Відповідно теорії ймовірності, якщо люди чітко уявляють, яких результатів від них очікують, і якщо вони відчувають сильну ймовірність того, що прикладаючи певні зусилля, вони зможуть досягнути даного рівня продуктивності і отримати відповідну винагороду, то їх мотивація виконання завдання підвищиться. Існують також докази, що представлення людям інформації про результати їх роботи підвищує їх продуктивність. Дані докази показали також, що така інформація буде ефективною, якщо вона конкретна, прямо відноситься до діла і своєчасна. Але метод управління за цілями має і деякі недоліки. Це пояснюється тим, що залучення до участі в постановці цілей посилює мотивацію деяких робітників і підвищує їх продуктивність, але в деяких випадках таак участь не завжди корисна і не завжди реально веде до підвищення продуктивності.
Недоліками є недостатньо високий рівень організації оплати праці і способів відволікання коштів на неї.
Для ефективного здiйснення iнновацiйної дiяльностi...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу