*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 61 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 1026

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Санація як механізм подолання фінансової кризи на підприємстві 6
1.2 Механізм управління фінансовою санацією підприємства 13
1.3 Методика проведення фінансової санації підприємства 16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ „ЛАННІВСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ” 23
2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ „Ланнівський молочноконсервний комбінат” 23
2.2 Аналіз ліквідності і платоспроможності ЗАТ „Ланнівський молочноконсервний комбінат „ 25
2.3 Аналіз ефективності роботи і ділової активності підприємства 33
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИХОДУ З КРИЗИ 42
3.1 Санаційна спроможність підприємства та її оцінка 42
3.2 Стабілізаційні заходи фінансового стану підприємства 44
ВИСНОВКИ 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
ДОДАТКИ 61
Сучасна економічна дійсність примушує керівників підприємств постійно ухвалювати рішення в умовах невизначеності. В умовах фінансової і політичної нестабільності, комерційна діяльність переповнена різними кризовими ситуаціями, результатом яких може стати неспроможність або банкрутство.
В умовах нестабільної економіки, уповільнення платіжного обороту, високої інфляції, нестабільності податкової системи, політичної нестабільності, невизначеності, недостатньої кваліфікації менеджерів підприємства, інститут банкрутства набуває все більшого поширення. Разом з тим, в господарській практиці в останні роки почастішали випадки умисної самоліквідації підприємств, що забезпечує залучення значного об\'єму позикового капіталу (в грошовій, товарній і інших формах) і використавши його в цілях наживи окремих осіб, оголошують себе банкротами для того, щоб ухилитись від розрахунків. Механізм таких дій кваліфікується як \"фіктивне банкрутство\" і переслідується в кримінальному порядку.
Політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці і використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства.
Таким чином, управління фінансовою санацією підприємства не втрачає актуальності, а в сучасних умовах, навпаки, дуже гостро торкається багатьох нинішніх українських підприємств, які можуть виявитися неплатоспроможними і збанкрутілими.
Метою даної курсової роботи є висвітлення проблем управління фінансовою санацією підприємства, розробка програми антикризового управління фінансами.
Поставлена в роботі мета зумовила необхідність рішення наступних задач:
 обґрунтувати напрями застосування системного підходу до антикризового управління підприємством;
 узагальнити класифікацію етапів антикризового управління і методики обґрунтовування управлінських рішень на кожному етапі;
 розглянути...
Гарний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб\'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.
Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.
Фінансовий стан підприємства необхідно аналізувати з позицій і короткострокової, і довгострокової перспектив, тому що критерії його оцінки можуть бути різні. Стан фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Фінансову ефективність роботи підприємства відбивають: забезпеченість власними оборотними коштами і їхня схоронність, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність оборотних коштів, матеріальне забезпечення банківських кредитів, платоспроможність.
Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва , фондовіддача. Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально-технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу