*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 810

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3


2 Заробітна плата, як важлива складова частина системи соціально-трудових
відносин 5


3 Економічний зміст поняття «заробітна плата» 5


4 Системи, форми та види оплати праці 7


5 Нормативні документи регламентуючі питання оплати праці 14


6 Облік праці та заробітної плати 19


7 Облік особистого складу та використання робочого часу 19


8 Порядок нарахування заробітної плати працівникам 21


9 Облік оплати відпусток 26


10 Облік розрахунків з працівниками по заробітній платі 29


11 Утримання з заробітної плати 29


12 Натуральна оплата праці 30


Висновок 32


Використана література 36
Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва,
споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов
створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді
заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої
ними праці.
Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення
зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності,
збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та
асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці.
Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед,
збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу економіки України до ринкового механізму
функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного
прогресу, зменшення використання “живої” праці, механізація трудомістких
робіт, оптимізація використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого
часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює
штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і
заробітної плати — одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що
потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни чисельності
робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій
системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом
прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника
визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих
результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і
максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці
встановлюється законодавством.
Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану
інформацію про...
Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох:: підприємства;
працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення
заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити
значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці.
Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні
заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень,
які є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких
помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані
із заробітною платою. Питання нарахування заробітної плати, а також
податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в
роботі бухгалтерії кожного підприємства. З одного боку, це пов\'язано з
відношенням до таких питань власне робітників, для яких заробітна плата
служить основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, - з той
обставиною, що суми, що спрямовуються підприємством на оплату праці, так чи
інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов’язкових
зборів у бюджет і цільові фонди.
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен забезпечувати: точний
розрахунок заробітної плати кожного робітника відповідно до кількості і
якості витраченої праці, що діють формами і системами його оплати,
правильний підрахунок утримань із заробітної плати; контроль за дисципліною
праці, використанням часу і виконанням норм виробітки робітниками,
своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці,
витратою фонду заробітної плати (фонду споживання) і т.п.; правильне
нарахування і розподіл по напрямках витрат відрахувань на соціальне
страхування і відрахувань у Пенсійний фонд України.
Перехід до ринкових відносин економіки України, в якій раніше панувала
централізована система планування і керування, потребує переробки системи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу