*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління якістю пива та маркетингові дослідження його споживання та упакування

дипломные работы, Товароведение

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 0

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 878

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Стан ринку пива в Україні………………………………………………10
1.1.1 Характеристика лідерів, виробників та торгівельних марок…………………………………………………………………..10
1.1.2 Особливості імпорту та експорту пива………………………..12
1.1.3 Аналіз нових сегментів ринку пива…………………………...13
1.2 Управління якістю пива в ринкових умовах…………………………..17
1.2.1 Система управління якістю пива………………………………17
1.2.2 Сертифікація, як фактор який визначає конкурентоспроможність товару…………………………………….20
1.3 Товарознавча характеристика пива…………………………………….24
1.3.1 Асортимент і класифікація пива………………………………24
1.3.2 Особливості виробництва пива………………………………..26
1.3.3 Харчова цінність пива………………………………………….31
1.3.4 Мікробіологічні показники та інші критерії безпеки пива…..32
Висновки з розділу…………………………………………………………..33
РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
2.1 Об‘єкти, предмет та методи дослідження. Схема постановки
експерименту………………………………………………………………...34
2.2 Характеристика управління якістю торгово-технологічним
процесом в ТД “Арго-Трейд”……………………………………………….38
2.3 Формування асортименту пива ТД “Арго-Трейд”…………………….39
2.4 Оцінка якості пива, яке реалізується в ТД “Арго-Трейд”…………….41
2.4.1 Дослідження пакування та маркування відібраних
зразків пива……………………………………………………………41
2.4.2 Дослідження штрих коду зразків пива………………………...46
2.4.3 Дослідження органолептичних показників пива……………..50
2.4.4 Дослідження фізико-хімічних показників відібраних
зразків пива……………………………………………………………57
2.5 Математична моделювання процесу зміни кислотності
пива Сармат Жигулівське світле…..………………………………...58
Висновки з розділу…………………………………………………………..66
РОЗДІЛ 3 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПИВА ТА
РИНКУ ЙОГО УПАКУВАННЯ
3.1 Аналіз споживання пива в Україні…………………………………….68
3.2 Дослідження ринку пивної тари……………………………………….77
Висновки з розділу………………………………………………………….83
РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ПИВА
4.1. Стисла характеристика об’єкта, як...
ВСТУП

Актуальність проблеми. Пивна четвірка лідерів на Українському ринку вже займає більше 90%. Виробники пива щодня розширюють асортимент своєї продукції. Успіх товару будь-якої торгівельної марки на ринку прямо залежить від конкурентоспроможності товару.
Проблема якості та конкурентоспроможності у сучасному світі носить універсальний характер. Дослідження конкурентоспроможності і якості пива вітчизняних виробників дуже важливе. Високоякісний товар дає змогу збільшити ринки збуту, у тому числі й експорт. Визначення найбільш ефективної й прогресивної системи управління якістю у бурхливий час ринкової економіки дуже своєчасно й актуально.
Зв‘язок роботи з науковими програмами й темами. Дослідження проводилися відповідно до Законів України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 24 жовтня 2002 року та “Про підтвердження відповідності”. Робота є частиною тем науково-дослідних гуртків студентів, що існують на кафедрі товарознавства та експертизи товарів.
Мета та задачі досліджень. З огляду на вище зазначене, метою даної роботи є аналіз управління якості пива вітчизняних виробників та маркетингові дослідження його споживання та упакування. Ґрунтуючись на данні літературного огляду, нормативних і законодавчих документів, статистичних матеріалів, для досягнення мети необхідно вирішити ряд наступних задач: проаналізувати стан виробництва пива в Україні, його імпорт та експорт; вивчити асортимент пива торгівельної мережі м. Харкова; провести дослідження якісних показників пива; розглянути напрямки з яких проводять сертифікацію пива; вивчити споживчий попит на пиво й фактори, які його формують; дослідити сучасний стан пакування пива; провести екологічну експертизу виробництва пива.
Об‘єкти досліджень – пиво вітчизняних торгівельних марок, світлих та темних сортів.

Предмет досліджень – комплексна товарознавча характеристика об‘єктів досліджень.
Методи досліджень – органолептичні, фізико-хімічні; методи математичної обробки отриманих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу