*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Набуття прав на винаходи і корисні моделі

рефераты, предпринимательское право

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1111

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст:
Вступ 3
1. Підстави набуття прав на винахід (корисну модель) 4
2. Придатність винаходу (корисної моделі) для набуття прав 5
3. Відмінність між винаходами та корисними моделями 8
4. Процедура видачі патентів на винахід (корисну модель) 10
5. Процедури патентування винаходів (корисних моделей) на території інших держав 12
Висновки 14
Список використаної літератури 15
Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об\'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об\'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі.
Суб\'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель за договором чи законом.
Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, є: право на використання винаходу, корисної моделі; виключне право дозволяти використання у тому числі видавати ліцензії; виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.
Винаходи і корисні моделі, права на які захищені діючими патентами, гарантують монопольне право на використання як способів і технологій виробництва продукції, так і вживаного при цьому устаткування. Продукція, проведена на устаткуванні з використанням способу також захищається патентом. Запатентовані винаходи є власністю власників патенту, права яких гарантовані і відповідно охороняються державою як і будь-яка інша власність.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу