*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕССІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АВТОСАЛОНУ

курсовые работы, информационные технологии

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 473

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………………..….4
1. Огляд існуючих інформаційних систем для автоматизації бізнес-процесів «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів автосалону»
1.1 Аналіз інтерфейсу та функціональності системи «Альфа-Авто 4.1» ………...…..5
1.2 Аналіз інтерфейсу та функціональності системи «ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг»……………………………………………………………………………......8
1.3 Висновки за результатами огляду…………………...……………………………..12
2. Розроблення системи автоматизації процесів «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства»
2.1. Розроблення специфікації бізнес-вимог до системи………………………...…...13
2.2. Глосарій проекту……………………………………………………………………15
2.3. Розроблення функціональних вимог……………………………………...……….16
2.4. Постановка задачі «Автоматизація процесів
обслуговування клієнтів автосалону»…………………………………………….…..21
2.5. Алгоритм вирішення задачі…………………………………………………..……28
2.6. Розроблення не функціональних вимог…………………………………...………28
2.7. Опис інформаційних потоків……………………………………………………....28
2.8. Проектування БД………………………………………………………………...…28
2.9. Розроблення програми вирішення задачі…………………………………………29
2.9.1. Розроблення інтерфейсу програми………………………………………………29
2.9.2. Склад та взаємодія програмних модулів………………………………………..29
2.9.3. Результати тестування програми………………………………………………...30
3. Контрольний приклад……………………………………………………………...…31
Висновки………………………………………………………………………………....39
Використана література…………………………………………………………………40
Додатки……………………………………………………………………………….….41
Курсовий проект є видом поза аудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується складанням підсумкового екзамену чи заліку.
Метою є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.
Змістом є завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.
В даному курсовому проекті розглядається тема «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів автосалону».
Авто індустрія є однією з галузей економіки, що дуже швидко розвивається. Високі темпи її розвитку, великі об\'єми валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню автомобільної індустрії.
Для найбільш ефективної роботи магазину по продажу автомобілів, необхідно розробити «Інформаційну систему автосалону». Це завдання вирішується за запитом у відділі по обслуговуванню клієнтів.
Актуальність обраної теми пов\'язана з необхідністю поліпшення обслуговування клієнтів, задоволення попиту фізичних й юридичних осіб, у першу чергу громадян нашої країни.
Мета курсового проекту полягає у детальному дослідженні особливостей підбору і продажу автомобілів, виявленні областей, які підлягають автоматизації та знаходженні раціонального вирішення проблем.
У курсовому проекті була вирішена задача «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів автосалону».
При розробці проекту в першому розділі був проведений огляд існуючих систем системи «Альфа-Авто 4.1», «Контроль Продаж» та «ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг». В результаті їх аналізу було сформовано вимоги до ідеальної системи. Вона повинна забезпечувати: контроль над правами доступу користувачів і їх діями; максимальну надійність функціонування при безперервній і цілодобовій роботі; високу продуктивність, ефективну обробку великих та інтенсивно зростаючих масивів даних; можливість оперативного поповнення БД; можливість швидкого виконання запиту користувача.
В другому розділі проекту були розроблені специфікація бізнес-вимог до системи, глосарій проекту, функціональні та не функціональні вимоги, постановка задачі. Крім цього були спроектовані та реалізовані база даних та програмний додаток вирішення задачі.
Cередовище розробки: візуальне середовище розробки С# та СУБД Access, відповідають сучасному рівню розвитку інформаційних технологій.
Реалізована додатком функціональність: автоматизоване формування і друк звіту «Договори за датою укладання» та «Договори за маркою автомобіля», автоматизоване формування і друк договорів укладених з клієнтом та автоматизоване занесення даних у таблиці БД.
Після проведення повного тестування програмного продукту модуля «Управління бізнес-процесами автосалону» було зроблено висновок, що програма працює коректно і без помилок, результати розрахунків показників відповідають функціональним вимогам, зміст і діапазони даних, що вводяться, контролюються СУБД.
В третьому розділі було наведено контрольний приклад вирішення задачі «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів автосалону».
Отже, представлена автоматизована система призначена для комплексної автоматизації бізнес-процесів обслуговування клієнтів в автосалоні. Система орієнтована на компанії, що спеціалізуються на продажі автомобілів. Вона дозволить автоматизувати функції...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу