*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА

курсовые работы, информационные технологии

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 683

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………………….4
1. Огляд існуючих інформаційних систем для автоматизації бізнес-процесів«Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства»
1.1 Аналіз інтерфейсу та функціональності системи «Monitor CRM» ……………..5
1.2 Аналіз інтерфейсу та функціональності системи «Terrasoft CRM 3.x X25».....14
1.3 Висновки за результатами огляду………………………………………………..23
2. Розроблення системи автоматизації процесів «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства»
2.1. Розроблення специфікації бізнес-вимог до системи…………………………...24
2.2. Глосарій проекту…………………………………………………………………
2.3. Розроблення функціональних вимог…………………………………………….
2.4. Постановка задачі «Автоматизація процесів
обслуговування клієнтів туристичного агентства»………………………………..
2.5. Алгоритм вирішення задачі……………………………………………………
2.6. Розроблення нефункціональних вимог…………………………………………
2.7. Опис інформаційних потоків…………………………………………………….
2.8. Проектування БД………………………………………………………………
2.9. Розроблення програми вирішення задачі
2.9.1. Розроблення інтерфейсу програми………………………………………
2.9.2. Склад та взаємодія програмних модулів……………………………….
2.9.3. Результати тестування програми…………………………………………..
3. Контрольний приклад………………………………………………………….
Висновки……………………………………………………………………..
Використана література…………………………………………………………
Додатки…………………………………………………………………………….
В даному курсовому проекті розглядається тема «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства».
Актуальність обраної теми пов\'язана з необхідністю поліпшення обслуговування клієнтів, задоволення попиту фізичних й юридичних осіб, у першу чергу резидентів України.
Мета курсового проекту полягає у детальному дослідженні особливостей підбору і продажу туристичних турів клієнтам турагенції, виявленні областей, які підлягають автоматизації та знаходженні раціонального вирішення проблем.
Завдання курсового проекту:
розглянути існуючі інформаційні системи для автоматизації бізнесів-процесів інтерактивного обслуговування клієнтів туристичного агенства (аналіз інтерфейсу й функціональності систем);
розробка системи автоматизації процесу інтерактивного обслуговування клієнтів туристичного агенства (специфікація до системи, глосарій проекту, розробка функціональних вимог, постановка задачі, алгоритм рішення, опис інформаційних потоків, проектування БД, розробка інтерфейсу програми, склад і взаємодія програмних модулів).
У курсовому проекті була вирішена задача «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства».
При розробці проекту був проведений огляд існуючих систем \"Monitor CRM\" та “Terrasoft CRM 3.x X25”. В результаті їх аналізу було сформовано вимоги до ідеальної системи. Вона повинна забезпечувати: контроль над правами доступу користувачів і їх діями; максимальну надійність функціонування при безперервній і цілодобовій роботі; високу продуктивність, ефективну обробку великих та інтенсивно зростаючих масивів даних; можливість оперативного поповнення БД; можливість швидкого виконання запиту користувача.
В другому розділі проекту були розроблені специфікація бізнес-вимог до системи, глосарій проекту, функціональні та не функціональні вимоги, постановка задачі. Крім цього були спроектовані та реалізовані база даних та програмний додаток вирішення задачі.
Інструментальні засоби розробленого додатку: середовище розробки: візуальне середовище розробки PHP MySQL відповідають сучасному рівню розвитку інформаційних технологій.
Реалізована додатком функціональність:
оперативна обробка інформації про інтернет магазини, покупців, рахунків, статусу платежу, та інформації про виконані транзакції;
автоматизоване формування і друк звіту “Відомість за договорами”;
автоматизоване занесення даних у таблиці БД;
автоматизоване проведення транзакцій.
Після проведення повного тестування програмного продукту модуля “ Управління бізнес-процесами туристичного агентства ” було зроблено висновок, що програма працює коректно і без помилок, результати розрахунків показників відповідають функціональним вимогам, зміст і діапазони даних, що вводяться, контролюються СУБД
В третьому розділі наведено контрольний приклад вирішення задачі «Автоматизація процесів обслуговування клієнтів туристичного агентства».

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу