*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства, виявлення проблем та розробка шляхів його покращення на прикладі ВАТ \"СМНВО ім. М.В. Фрунзе\"

дипломные работы, Финансовый анализ

Объем работы: 91 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 7000 руб.

Просмотров: 3019

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1 Сутність аналізу фінансової діяльності підприємства 5
1.2 Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового
стану підприємства 10
1.3 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 17
2 МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 23
2.1 Методика розрахунку показників ліквідності підприємства 23
2.2 Методика розрахунку показників фінансової стійкості підприємства 28
2.3 Аналіз ділової активності підприємства 31
2.4 Аналіз показників рентабельності 36
2.5 Принциповий підхід до визначення причин погіршення фінансового
стану підприємства й важелів його оптимізації 40
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ СМНВО ІМ. ФРУНЗЕ 49
3.1 Коротка техніко-економічна характеристика ВАТ СМНВО ім. Фрунзе 49
3.2 Аналіз активів та пасивів підприємства 52
3.3 Комплексна оцінка фінансового стану ВАТ СМНВО ім. Фрунзе 61
3.4 Шляхи покращення фінансового стану ВАТ СМНВО ім. Фрунзе 67
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 74
Додаток А Баланс підприємства за 2007 рік
Додаток Б Баланс підприємства за 2008 рік
Додаток В Звіт про фінансові результати за 2008 рік
Актуальність теми випускної роботи. Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого боку – визначає передумови розвитку підприємства. Тому дане питання було розглянуто у працях багатьох економістів, як вітчизняних так і зарубіжних, і особлива увага приділялася питанням пов’язаним не тільки з аналізом фінансового стану, а й з його оцінкою та управлінням.
На сьогоднішній день розвиток економіки потребує від підприємства покращення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на базі впровадження досягнень науково - технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом. При цьому різко зростає значення фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
Важлива роль в реалізації цього завдання відводиться аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. За допомогою аналізу розробляється стратегія та тактика підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви покращення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану показує, за якими пріоритетними напрямками необхідно поліпшувати роботу суб’єкта господарювання.
Ця робота присвячена розгляду такого актуального питання, як управління фінансами виробничих підприємств в умовах ринкової економіки за допомогою показників фінансового аналізу.
Мета роботи – дослідити фінансово-господарський стан підприємства, виявити основні проблеми фінансово-господарської діяльності та дати рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства.
Завдання дослідження, які потрібно розв’язати для досягнення мети роботи:
- розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
- розглянути інформаційну базу фінансового аналізу стану підприємства;
- розглянути принципи та напрямки аналізу фінансового стану підприємства;
- розглянути...
Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз вивчає економічний стан фірми і відображає ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників.
Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан оцінюється насамперед на основі статей бухгалтерського балансу та додаткам до нього. Задачі фінансового аналізу визначаються інтересами користувачів аналітичним матеріалом, яких насамперед цікавить: оцінка фінансових результатів; оцінка майнового стану; аналіз фінансової усталеності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства; дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості; аналіз ефективності вкладеного капіталу.
Розрахунок та аналіз економічних показників діяльності підприємств є активними інструментами сучасного фінансового менеджменту. Набір цих відносних показників дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також оптимізувати сам процес управління.
Без аналізу фінансового стану підприємства сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність - обов’язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов’язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.
Головним джерелом аналізу фінансового стану є інформація бухгалтерської звітності підприємств, відповідна обробка якої може сприяти максимізації прибутку підприємства.
Можливості...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу