*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація банківського кредитування суб’єктів господарювання на прикладі ВАТ \"Полісся\"

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 7000 руб.

Просмотров: 1135

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1 СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 6
1.1 Поняття банківського кредиту, його принципи та правила 6
1.2 Класифікація банківського кредиту 9
1.3 Умови та порядок укладення кредитної угоди 12
1.4 Засоби захисту від кредитного ризику 14
1.5 Основні етапи процесу банківського кредитування підприємств 22
2 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДАНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКА ВИМОГАМ КРЕДИТОРА 28
2.1 Методика оцінки кредитоспроможності та визначення класу
ризику позичальника 28
2.2 Методика оцінки рівня забезпеченості кредиту 34
2.3 Методика розрахунку строку користування позикою та сум
її погашення 37
3 ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ВАТ «ПОЛІССЯ» 42
3.1 Оцінка кредитоспроможності та визначення класу ризику
ВАТ «Полісся» 42
3.2 Вибір оптимального варіанту схеми кредитування 50
3.3 Оцінка заставного майна та складання графіку погашення кредиту для ВАТ «Полісся» 52
3.4 Шляхи вдосконалення процесу визначення кредитоспроможності позичальників...
Актуальність теми випускної роботи полягає в надзвичайній розповсюдженості кредитних процесів в економіці України на сучасному етапі розвитку. В наш час практично не можливо уявити собі діяльність суб’єкта господарювання, що не користується механізмом залучення ресурсів. Надзвичайна різноманітність видів кредитів дозволяє банківській системі практично в повному обсязі охопити потреби підприємств різних форм власності та галузевого спрямування. Крім того, залучення коштів є вигідним як для кредиторів (банків та інших кредитно-фінансових установ), так і для позичальників. Разом з тим, кредитування суб’єктів господарської діяльності має чіткі законодавчі обмеження, а також обмеження, що випливають з сутності самого поняття кредитування. Тому процес надання позик підприємствам чітко регламентований та керований. Кредитно- фінансові установи висувають ряд вимог до позичальників, крім того діють окремі нормативні вимоги органів державної влади. Кризові процеси в економіці України на сучасному етапі вимагають від кредитно-фінансової системи чіткої та адекватної зміни методів та механізмів взаємодії з клієнтами. З ціллю відповідності циклічним макроекономічним процесам банки змінюють методи та інструменти оцінки відповідності даних клієнтів своїм потребам. Зрозуміло, що і підприємства ставлять на меті покращення результатів своєї діяльності з метою вступання у кредитні відносини з кредиторами та економічного зростання.
Мета роботи – дослідити процес організації банківського кредитування суб’єктів господарювання, адаптувати методику оцінки кредитоспроможності та якості застави до сучасних умов, розробити рекомендації щодо покращення механізму оцінки кредитоспроможності.
Завдання дослідження, які поставлені та вирішені для досягнення мети роботи:
• розглянуті сутність поняття банківського кредитування, основні принципи та правила його проведення;
• розглянута класифікація кредитів;
• розглянуті способи оформлення та етапи проведення процесу кредитування суб’єктів...
Банківський кредит – це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.
Принципи банківського кредитування (в широкому розумінні — принципи кредитування взагалі, що є єдиними для всіх форм кредиту) — це основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу. Ці вихідні положення обумовлені цілями та завданнями, що стоять перед банками, а також об\'єктивними закономірностями розвитку і функціонування кредитних відносин. Кредитний процес вимагає від банків і всіх господарських суб\'єктів чіткого дотримання принципів кредитування.
Необхідно розрізняти принципи і правила кредитування. Правила випливають з принципів і відображають лише окремі положення і моменти того чи іншого принципу, механізми використання принципів у конкретній практичній діяльності банку.
Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найбільш прийнятною є така класифікація банківських кредитів:
1. за основними категоріями позичальників;
2. за цільовим спрямуванням;
3. за строками користування;
4. залежно від забезпечення;
5. за методами надання;
6. залежно від кількості кредиторів;
7. залежно від порядку погашення;
8. за характером і способом сплати процентів;
9. за ступенем ризику.
Кредитні правовідносини між кредитором і позичальником регламентуються на підставі кредитних договорів.
Кредитний договір - це юридичний документ, що визначає взаємні обов\'язки і відповідальність між банком і клієнтом з нагоди одержання останнім кредиту. Кредитний договір укладається тільки в письмовому вигляді і не може змінюватися в односторонньому порядку. Кредити надаються після укладання кредитного договору. Умови договору визначаються для кожного клієнта індивідуально, з тим щоб ступінь ризику був мінімальний. Зміст і перелік умов кредитного договору визначаються за згодою сторін і включають розмір кредиту, умови надання і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу