*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАД НОВИМ ТЕКСТОМ

дипломные работы, педагогика

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 791

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Зміст
Вступ.
Розділ Ι. Теоретичне обгрунтування дидактичних прийомів роботи молодших школярів над новим текстом.
1.1 Робота над новим текстом на 3-х основних етапах роботи над художнім твором.
1.1.1. Етап «До читання».
1.1.2. Етап «У ході читання».
1.1.3. Етап «Після читання».
1.2. Дидактичні прийоми організації роботи над новим текстом на уроках рідної мови.
Розділ ΙΙ. Експериментальні дослідження ефективності використання дидактичних прийомів організації роботи над новим текстом в молодшому шкільному віці.
2.1.Аналіз програми початкової школи та виявлення дидактичних прийомів роботи над новим текстом в діючих підручниках.
2.2. Апробація системи дидактичних прийомів на уроках читання та рідної мови.
Висновки.
Використана література.
Додатки.
ВСТУП
Актуальність дослідження теми: Система дидактичних прийомів організації роботи молодших школярів над новим текстом пояснюється тим, що розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту й організації навчання української мови (літератури) і методичного забезпечення їх викладання. Сучасне нашої держави, її соціально-економічне, культурне та духовне відродження, зміни у сферах суспільного життя вимагають глибокого оновлення системи освіти. Авторитарно-дисциплінарна модель навчання змінюється на особистісно орієнтовану, основні риси якої – взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво [26, 32]. Важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів до навчання, спонукання до творчості, самостійності, підвищення розумової активності. Справжній учитель, на думку А. Дістервега, навчає знаходити істину, тоді як поганий її підносить. Тому різноманітність дидактичних прийомів дає можливість педагогові, застосувавши розмаїття інтерактивних вправ, змінити роль авторитарного транслятора інформації на координатора навчального процесу. Крім того, учні здобувають знання, порівнюючи, зіставляючи, даючи оцінку вчинкам, стосункам людей, суспільним і культурним явищам та процесам, спостерігають і роблять власні висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість [28, 25]. Вчителі повинні готувати таких особистостей, які були б здатні максимально ефективно взаємодіяти зі світом, Тому проблема використання дидактичних прийомів на уроках читання та української мови в початкових класах є досить актуальною в методичній та психолого-педагогічній літературі
Сьогодні Україна стоїть перед вибором: модернізувати нашу освіту, зробити її максимально ефективною, і тоді наша держава стане конкурентноспроможною у світі. Навчання лише тоді буде ефективним, коли в учнів сформувався інтерес до навчання, важливість якого важко переоцінити. Знання, засвоєні без інтересу, не забарвлені власним позитивним ставленням, не...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу