*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Переклад технічних термінів у текстах електротехнічної галузі.

курсовые работы, переводоведение

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 1282

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП............................................3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ................................5
1.1. Особливості англійського науково- технічного тексту...........................5
1.1.1. Особливості стилю науково-технічного тексту................................5
1.1.2. Лексичні та граматичні особливості......................................7
1.1.3. Особливості перекладу технічних текстів ........................................10
1.2. Роль термінів у текстах електротехнічної галузі..........................................15
1.2.1. Класифікація термінів, вживаних в електротехнічній галузі.........................15
1.2.2. Особливості творення електротехнічних термінів......................21
1.2.3. Зв\'язок терміна з контекстом.....24

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ..........................................28
2.1. Способи перекладу електротехнічних термінів........................................28
2.1.1. Переклад безеквівалентних термінів ................................................28
2.1.2. Способи перекладу електротехнічних термінів........................................31 2.1.3. Переклад електротехнічних термінів
за допомогою еквівалентів...................37
ВИСНОВКИ........................................39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................40
ВСТУП
У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі сло¬ва, що об\'єднуються в мові під загальною назвою терміни. Тер¬міном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо.
Тема — з\'ясування особливостей перекладу технічних термінів з англійської мови на українську. Тема актуальна з огляду на низку проблем, що витікають з неї. Насамперед, це розгляд специфіки навчального технічного перекладу, який передбачає вивчення спеціальної літератури з різних галузей науки та техніки, а також спеціальних газетних, журнальних статей з електротехнічних питань, переклад технічної документації, інструкцій до електроприладів, технічних каталогів, тощо.
Мета — дослідити особливості передачі англійських технічних термінів українською мовою.
Предмет — особливості передачі англійських технічних термінів українською мовою.
Об’єкт — технічна термінологія, що використовується при написанні технічної документації.
Існує багато дослідницьких робіт стосовно перекладу технічної та наукової термінології, але недостатньо розкрито проблему перекладу специфічної термінології, зокрема у електротехнічній галузі, не розроблено систему правил, які могли б допомогти при перекладі специфічної електротехнічної термінології, недостатньо висвітлено питання послідовності роботи над текстом під час перекладу текстів електротехнічної галузі. У цьому полягає новизна даної курсової роботи.
Актуальність теми пов\'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення праці перекладача, який здійснює переклад технічного тексту з англійської мови українською або навпаки, причому текст має специфічну електротехнічну термінологію, низку усталених слів, словосполучень, притаманних саме електротехнічним текстам.
Практична цінність...
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи результати виконаної роботи можна зробити висновок, що електротехнічний термін – це слово або словосполучення, а також сполучення слів та цифр або літер, що позначає поняття, вживане у галузі електротехніки. Терміни мають особливе термінологічне значення, що точно і у повній мірі відображає сутнісні ознаки відповідних понять.
Основними властивостями термінів є точність, однозначність, системність, об’єктивність, вмотивованість.
Не існує єдиної класифікації електротехнічних термінів (як і термінів взагалі), але найчастіше терміни класифікуються за походженням, сферою вжитку, способом творення, значенням та структурою.
Терміни є достатньо складними та цікавими об’єктами перекладу. Найчастіше для перекладу термінів з англійської мови на українську використовуються наступні способи: переклад за допомогою еквівалентів, запозичення шляхом транскодування, калькування, лексичні заміни, описовий переклад.
В процесі даного дослідження було виявлено, що передача англійських електротехнічних термінів на українську мову вимагає знання галузі електротехніки, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При перекладі електротехнічних текстів з англійської на українську мову важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.
Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.
Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку з даним словом. У ході дослідження ми виявили, що в загалом електротехнічні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу