*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні сучасні методи науково – пошукової діяльності

рефераты, история

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 240 руб.

Просмотров: 854

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………..3
1.Роль загальнонаукових методів в історичному дослідженні…........5
2.Спеціальні (історичні ) методи науково –пошукової діяльності…12
3.Міждисциплінарні методи…………………………………………..16
Висновок…………………………………………………………………17
Список використаної літератури…………………………18
Будь - яке наукове пізнання , в тому числі й історичне, має свій об’єкт та предмет. Об’єктом історичного пізнання є вся різноманітна сукупність прояв суспільного життя з древніх часів і до сьогодення. Однак на кожному етапі розвитку науки вивчаються лише певні сторони, або явища суспільного життя. Вони й виступають предметами пізнання.
При конкретно - історичному вивченні явищ і процесів минулого історик ставить певне дослідницьке завдання. При проведенні будь – якого дослідження вчений повинен спиратися на визначені принципи , шляхи, та способи пізнання явищ суспільного життя. Ці принципи, шляхи та способи, а також розроблені на їх основі правила дослідження та його техніка й створюють в сукупності відповідний метод дослідження. Кожна наука має свої методи пошуку і обґрунтування наукової істини. Метод – це підхід, прийом, засіб теоретичного дослідження або практичного втілення явища ( процесу ). Метод наукового дослідження - це система розумових і практичних операцій , які націлені на розв’язання певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. Науковці, досліджуючи проблему класифікації методів наукового дослідження, прийшли до різних висновків та класифікацій, але розглядаючи це питання можно дійти до такого вирішення цієї проблеми, що серед методів історичного дослідження виділяють такі групи методів :
- Загальнонаукові . До них відносять такі методи : а) загальні прийоми
(узагальнення, аналіз, синтез, моделювання, індукція, дедукція, абстрагування та інші ); б) методи емпіричного дослідження (спостереження, вимірювання, експеримент); в) методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, аксіоматичний, методи сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, історичний, логічний та інші).
- Історичні методи. До них відносять : історико - генетичний, історико - порівняльний , історико – типологічний, історико – системний, діахронічний аналіз.
- міждисциплінарні ( математичні – кількісні...
Висновки
До сучасних методів науково – пошукової діяльності відносять : загальнонаукові, спеціальні (історичні) та міждисциплінарні.
Після проведеного дослідження можна прийти до висновку, що найголовнішими можна вважати загальнонаукові методи найголовнішими так як інші методи спираються на них і побудовані на їх основі. В той же час не можна не стверджувати, що вибір методів дослідження залежить поставленої мети та предмету дослідження. Саме цим пояснюється поява спеціальних методів дослідження. Вони з’явилися в науці для вирішення конкретно поставлених питань та проблем, які інші методи вирішити не змогли.
Міждисциплінарні методи також мають важливе значення для вирішення питань, котрі не можуть вирішити методи загальнонаукові та спеціальні, тобто кожна група методів вирішує чітко обумовлені завдання і тому для професійного та інформаційного високого рівня дослідження необхідно компонувати всі ці методи і використовувати в поєднанні.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу