*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Эпоха Возрождения

рефераты, культура и искусство

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2000

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 606

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
I. ВВЕДЕНИЕ------------------------стр. 1-3.

II. ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
1 философия----------------------------стр. 4-7.
2 литература---------------------------стр.7-9.
3 искусство----------------------------стр. 9-13.

III. АДРАДЖЭННЕ НА БЕЛАРУСI
1 мова i заканадаýства-----------------ст. 14-15.
2 кнiгадрукаванне i лiтаратура---------ст. 15-20.
3 мастацтва----------------------------ст. 20-23.

IV. ЗАКЛЮЧЭННЕ----------------------ст. 24.

ЛIТАРАТУРА------------------------------ст. 25.
Я создал тебя существом не небесным, но и не земным, не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый стеснений , сам себя сделал творцом и сам выковал окончательно свой образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного, но также и возможность подняться до степени существа богоподобного - исключительно благодаря твоей внутренней воле ...- так говорил Бог Адаму в трактате итальянского гуманиста Пико делла Мирандолла \"О достоинстве человека\". 1 В этих словах, как мне кажется, собран весь духовный смысл эпохи Возрождения, выражен поворот в сознании, который она совершила. Многочисленные перемены в жизни общества сопровождались широким обновлением науки и культуры, расцветом естественных и точных наук, литературы на национальных языках и в особенности изобразительного искусства. Это была эпоха бурного творческого подъема , эпоха больших открытий и достижений.
Основными достижениями эпохи Возрождения можно считать Великие географические открытия (путешествия Христофора Колумба, Фернана Магеллана), которые дали возможность европейцам познакомиться с новыми культурами; создание базовых астрологических и физико–математических теорий (Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галиллей, Иоганн Кеплер), которые способствовали формированию новой картины мира. В это же время происходит становление технических наук, биологии, медицины, экспериментальных исследований, которые содействовали техническому прогрессу.
Высокого уровня достигли гуманитарные науки: светская философия, археология, было открыто книгопечатание. Все это привело к демократизации науки, литературы и просвещения, взлету реалистического искусства и становлению национальных литератур. Кроме этого начинается быстрое развитие всех жанров культуры, причем на первое место в ней выходит правдивое изображение реальности, а не фантазий, что в итоге привело к формированию реалистического направления в искусстве.
В основе культуры Возрождения лежит принцип...
Эпоха Адраджэння, як у Італіі, так і на Беларусі - гэта быў час “аднаго з найвялікшых прагрэсіўных пераваротаў, перажытых чалавецтвам”. Менавіта тады была зломлена “дыктатура царквы” і адрадзілася матэрыялістычная філасофія, узніклі дакладныя навукі, вярнулася антычнае мастацтва, услаўляўшая чалавека ў паэзіі, жывапісу і скульптуры. Развіцце новых элементаў стварыла неабходныя перадумовы для фарміравання новага светапогляду. Галоўнай дзеючай асобай эпохі становіцца энэргічны, валявы чалавек, які марыў аб рэалізацыі сваіх ідэалаў. Рэнесанс паўплываў на развіцце культуры чалавецтва ўвогуле. Ен адкрыў новыя плыні ў мастацтве, якія потым развіваліся і набывалі шырокае распаўсюджанне ва ўсім свеце. Так і на Беларусі Рэнесанс стаў асновай для ўсяго далейшага развіцця нацыянальнай культуры. Эпоха Адраджэння на Беларусі дала нам шмат славутых імен. Адно з іх - імя таленавітага грамадзяніна зямлі беларускай Францыска Скарыны. Першадрукар усходніх славян, ен пакінуў шмат кніг, набліжаўшых духоўны вопыт сваей бацькаўшчыны да вышынь шматвяковага духоўнага вопыту чалавецтва. Таму і Біблія, і кнігі Старога і Новага запаветаў, якія ен перакладаў і выдаваў на роднай мове, хрысціянскія кананічныя песні сталі той спадчынай, без якой нельга ўглядзецца ў сутнасць Белай Русі. У выдавецкай справе Ф.Скарына змог узняцца на такі прафесійны ўзровень, што яго працы зрабілі дабратворны ўплыў на кнігадрук не толькі Беларусі, Расіі і Украіны, але і многіх іншых краін Еўропы, у прыватнасці Польшчы, Германіі, Румыніі, Малдовы. Дзякуючы пленнай дзейнасці Ф.Скарыны беларусы сталі чацьвертымі пасля чэхаў, палякаў і чарнагорцаў з славянскіх народах уладальнікамі ўласнага друкаванага слова. Як нікому іншаму, беларуская культура абавязана Ф.Скарыну сваім выхадам у Еўропу. Вывучэнне культуры Адраджэння , як у заходніх краінах, так і на Беларусі, вельмі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу