*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

дипломные работы, Экономика

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 9000 руб.

Просмотров: 748

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1.1. Наукові концепції міжнародної економічної і політичної інтеграції
1.2. Особливості західноєвропейського інтеграційного
процесу

1.3. Спільний ринок ЄС після розширення


РОЗДІЛ II. МІЖНАРОДНА НАУКОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ


2.1. Сучасні тенденції наукової інтеграції: практика європейських країн

2.2. Система передумов здійснення міжнародної наукової інтерграції

2.3. Система організації міжнародного співробітництва у сфері науки і техніки
ВСТУП

Актуальність дослідження. Найвищим проявом інтернаціоналізації економічного життя є економічна інтеграція. Економічна інтеграція - природний історичний процес, що витікає з потреб МПП, охоплює з різним ступенем ефективності, в різних формах певні країни чи групи країн.
В наші дні інтеграція органічно поєдналася з усією структурою міжнародного ринку. Вона пронизує широку мережу економічних відносин, що складаються між національними гоcподарствами. Інтеграційні процеси стають одним з важливих факторів, що впливає на темпи економічного зростання, структуру, міжгалузеві та господарські пропорції держав, що інтегруються, на внутрішні ринки, на відтворення в цілому. В свою чергу динаміка та розмах інтеграційних процесів знаходиться в тісній залежності від відтворювального механізму країн, що інтегруються та ефективності його функціонування. Інтеграція - це глобальний, об\'єктивний та історичний процес. Вона стимулює взаємопроникнення, взаємозалежність відтворюваних процесів національних економік, формує регіональну економіку, як суб\'єкт світового господарства. Мета інтеграції - зближення національних економік і забезпечення ефективного спільного вирішення економічних проблем. При цьому розмаїття національних особливостей країн породжує і розмаїття економічних об\'єднань держав. Ці об\'єднання відрізняються одне від одного по кількості учасників, сукупному економічному та людському потенціалу, конкретній програмі дій, інструментів економічної політики, повноваженнями міждержавних органів та ін. Найбільший розвиток інтеграційні процеси отримали в рамках європейського інтеграційного у групування - ЄС.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Арах М. Европейский Союз: видение политического обьединения, / пер. со словенского, - М. ОАО «Изд-во Зкономика». 1998 - 407 с.
2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2000. - 241 с.
3. Бураковський І., Мовчан В., Вітер О., Лендьєл М., Сушко О. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень \"ЄвроРегіо Україна\" / Ірина Солоненко (ред. кол.). — К.: К.І.С., 2004. — 358 с.
4. Гаврилюк О. В., Румянцев А. П. Економічна інтеграція в сучасно-му світі.
— К.: Наукова думка, 1991. — 400 с.
5. Глобальні трансформації і стратегії міжнародної економічної інтеграції // Глобалізація і безпека розвитку: Монографія /О.Г.Білорус, Д.Г.Лук\'яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус- К.: КНЕУ, 2001
6. Даніель Геген «У лабіринті європейської інтеграції»/ Пер. з фр. Г.Козлов, С.Середа - К.: Основи, 1995. - 116 с.
7. Дедалі міцнійший союз. Курс європейської інтеграції, Десмонд Дайнен/пер з англ.М.Марченко \"К.І.С.\" Київ-2006, 696 с.
8. Діланян А.А. Європейський Союз. Навчальний посібник. - К., НАОУ, 2003. -72 с.
9. Дудченко М.А., Троненко В.І. Сучасна міжнародна економічна інтеграція. -К., 1999.- 101 с.
...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу