*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Протестантизм: виникнення та культ

контрольные работы, Религиоведение

Объем работы: 9 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 639

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1.Вступ
2.Протестантизм: виникнення та культ
3.Висновок
4.Список використаної літератури
На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, психологічних факторів наці¬онально-духовного відродження зайняв фактор релігійний. В Україні, по суті, розпочався новий етап розвитку релі¬гійних конфесій. Він породив безліч проблем, пов\'язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегу¬лювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гост¬рих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конс¬титуційних положень принципу свободи совісті й відпо¬відного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій.
Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відобра¬жають у своїх специфічних вченнях і доктринах сут¬тєві риси різних соціальних епох. У зв\'язку з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті сус¬пільства. Релігійне вірування об\'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні вер¬стви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання вірую¬чих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їх¬ній боротьбі проти негативних соціальних відхи¬лень і явищ, виконувати інші функції.
Отже, основні положення православного віровчення (догмати) зафіксовані з двох рівних за авторитетом для церкви джерелах \"Священному Писанні\" (Біблії) i \"Священному Переданні (переказі)\" (матеріали помiсних i вселенських соборів IV-VIII ст. Праці церковних авторитетів того часу, яких називають \"святими отцями\", давня богослужебна практика).
Головні догмати викладено в Символ віри. (Нiкеоцаргородський Символ вiри) 825-981рр. в 12 членах (параграфах). Це вчення про Трійцю, сходження святого духа тiльки вiд Бога-отця, боговтiлення, спокутування, воскресіння, вознесiння Ісуса Христа як боголюдини, визнання святості єдиної апостольської церкви, необхідності хрещення i чекання воскресiння з мертвих.
Православна традиція вимагає збереження в недоторканості не тільки зміст догматів в інтерпретації \"отців церкви\" але й збереження їх догматичного формулювання.
Православ\'я не припускає нi збільшення ні скорочення кількості догматiв, що канонізовані вселенськими соборами. істинами вважаються тiльки ті положення віровчення які затверджені першими двома вселенськими соборами.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу