*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сфера застосування соціометрії в соціології. Основні характеристики мікросоціологічних теорій.

контрольные работы, Социология

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 570

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1.Вступ
2.Сфера застосування соціометрії в соціології
3.Основні характеристики мікросоціологічних теорій
4.Висновок
5.Список використаної літератури
Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об\'єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя со¬ціальних об\'єктів, їх властивості, відносини, а со¬ціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, від¬носини, зв\'язки.
Зв\'язок соціології з життям суспільства реалізуєть¬ся через її основні й допоміжні функції. У соціологіч¬ній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функ¬ціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші — пізнавальну, прогностичну, соціального проектування і конструювання, організацій¬но-технологічну, управлінську та інструментальну. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов\'язана насамперед зі склад¬ною структурою та значною кількістю завдань, які со¬ціологія має вирішувати, а також з різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.
Синтезувавши різні підходи, доцільно вести мову про такі найважливіші функції соціології: теоретико-пізнавальну, практико-перетворювальну, світоглядно-ідеологічну, а також специфічні функції — гуманісти¬чну, культурну, описову, інформаційну, прогностичну, критичну, соціального контролю, соціального управ¬ління [2;73].
В останні часи, соціологія набула великого значення та є незамінною наукою про суспільство. На відміну від інших наук соціально-гуманітарного циклу соціологія вивчає суспільство в цілому, визначаючи особливості його структури, закони розвитку та функціонування.
Соціологія молода наука, яка стрімко розвивається в наші часи, вивчаючи як суспільство в цілому так і окремі сфери діяльності людини, та дає об’єктивні знання.
Науковий, практичний потенціал соціології все частіше знаходить своє застосування у вивченні, осмисленні й коригуванні суспільних процесів. Однак залишається актуальною проблема подолання соціологічної неграмотності, вульгарно-унітарного ставлення до соціології, коректності у використанні її пошукових, аналітичних, прогностичних можливостей, передусім у політичній, економічній сферах, що, зрештою, не така вже й рідкість в період трансформації суспільств.
Соціологічна освіченість, уміння мислити соціально, адекватно сприймати, осмислювати й тлумачити соціальні процеси та явища і, отже, враховувати у своєму бутті розмаїття соціальних чинників потрібні кожній людині. Особливо важливо це в нашій країні, що зумовлено оновленням соціальної практики людей, спільнот, суб\'єктів економічної та політичної практики, інтеграцією української спільноти у світовий політичний, економічний, соціокультурний простір.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу