*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз фінансової звітності підприємства

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 54 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1627

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Значення бухгалтерської звітності для управління 5
1.1. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 5
1.2. Загальні вимоги до фінансової звітності 7
Розділ 2. Зміст основних видів фінансової звітності 10
2.1. Зміст бухгалтерського балансу 10
2.2. Звіт про фінансові результати 16
2.3. Характеристика П(С)БО 4 \"Звіт про рух грошових коштів\" 20
2.4. Характеристика Звіту про власний капітал. Методика його складання 22
Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства 28
3.1. Методи аналізу фінансового стану підприємства 28
3.2. Показники фінансового стану підприємства 31
Висновок 40
Література 42
Додатки 44
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В сучасних економічних умовах ефективність діяльності підприємств значною мірою визначається рівнем функціонування їх фінансів. В свою чергу, стан фінансів підприємства впливає на забезпеченість централізованих фондів фінансовими ресурсами.
Тому в даний момент першочерговою задачею для держави і підприємств є зміцнення фінансів підприємств і на цій основі стабілізація фінансів держави. Ситуація, що склалася, потребує наявності висококваліфікованих фахівців, обізнаних з теорією і практикою фінансової справи.
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств.
Ділова активна діяльність підприємства характеризується фінансовими результатами, зокрема прибутком, отриманим від підприємницької діяльності (виробничої, торговельної), інвестиційної та інших. Прибуток і його використання є інтегрованим показником життєдіяльності підприємства, оскільки від його розміру залежить оплата праці працівників, розрахунки з бюджетом, створення власних заохочувальних фондів стимулювання та розвитку підприємства.
Результати фінансово-господарської діяльності підприємства у синтетичних показниках подають на звітну дату у балансі. Докладна аналітична інформація про результати фінансово-господарської діяльності підприємства подається у звітних квартальних та річній формах, до яких належать: \"Звіт про фінансові результати\" (форма № 2), \"Звіт про рух грошових коштів\" (форма № 3), \"Звіт про власний капітал\" (форма № 4), складання яких передбачено Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.
Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається підприємством згідно методичних рекомендацій, передбачених однойменним Положенням (стандартом) 3, які поширюються на підприємства й...
Отже, фінансова звітність – це така бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Поняття бухгалтерської звітності – більш широке за змістом, адже фінансова звітність (тобто форми № 1-4 плюс примітки) – це всього лише її різновид. Часто виникає питання про те, що ж включається до складу іншої (нефінансової) бухгалтерської звітності. Сюди відносять ту звітність, яку прийнято називати неформальною, або управлінською. Вона теж ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, але призначена не для зовнішніх, а для внутрішніх користувачів. Наприклад, звіт про структуру собівартості виготовленої продукції, підготовлений головним бухгалтером на прохання виробничого відділу, є бухгалтерською, але не фінансовою звітністю.
Фінансова звітність призначена для загального користування зовнішніми користувачами та передбачена Законом. Закон встановлює перелік організацій, які зобов\'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації. Однак, крім відкритої для зовнішніх користувачів, існує ще й закрита звітність. Вона задовольняє інтереси власника, її призначення – забезпечити ефективне управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативних рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо\" Це досягається шляхом створення системи додаткового внутрішньогосподарського або управлінського обліку. Тому в Законі визначені суб\'єкти, які зобов\'язані надавати фінансову звітність вузькому колу осіб: органам, в сферу управління яких вони входять, власникам (засновникам) та трудовим колективам на їх вимогу, або органам, що уповноважені трудовим колективом, тобто раді трудового колективу, профспілковому комітету тощо. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до чинного законодавства.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу