*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Теория и практика отбора документов в библиотеку

курсовые работы, делопроизводство

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 773

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВВЕДЕНИЕ 3
1. БИБЛИОТЕЧНОГО ТЕОРИЯ 4
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В библиотечной сфере 7
3. Библиотечный фонд: ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 12
ВЫВОДЫ 23
ЛИТЕРАТУРА 25
Библиотека - это один из важнейших продуктов развития человеческой цивилизации. Ее деятельность связана с обществом на протяжении всей истории его существования. Возникновение этой социальной организации было обусловлено потребностями человечества в накоплении и хранении знаний. С самого начала библиотека стала мерилом духовности общества, и в последующие времена была учреждением, цели деятельности которого соответствовали стремлением господствующих классов.
В настоящее время в библиотеках происходят структурно-организационные, функционально-ролевые, технологические изменения. Долгое время понятие «деятельность библиотеки» отождествлялась с трудом библиотекаря. Но сейчас эти понятия не однозначны и по содержанию, и по объему, так как деятельность в библиотеке понятие значительно шире и не ограничивается только «работой библиотекаря». Оно охватывает все многообразие социально-коммуникативной деятельности от документальной к информационной и когнитивной. Кроме того, оно включает новые направления деятельности, которым в современных условиях присуща дифференциации труда, когда происходит усложнение общественных организаций и дальнейшей дифференциации труда. Речь идет о виде управленческой деятельности, предпринимательскую, инженерно-технологическую деятельность в структуре деятельности библиотек.
Утверждение в библиотеке новых форм хозяйствования позволит в сжатые сроки значительно улучшить эффективность и качество работы этих учреждений. Представляется, что практическая реализация этой плодотворной идеи напрямую зависит от решения целого ряда теоретических и практических задач, попытка очертить круг первостепенных задач и наметить пути их решения и будет осуществлена в докладе.
Нажаль, наша держава залишила бібліотеки сам на сам з новими умовами життя, надавши їм право самим обирати шляхи свого існування, вирішувати свої проблеми та сподіватися на її підтримку.
В курсовій роботі була виконана головна мета – реконструкція теорії та практики формування бібліотечних фондів, а саме їх комплектування на переломному шляху розвитку нашої держави.
Виявлені та дослідженні основні причини зруйнування старої системи і наслідки цього, здійснено аналіз стану проблеми формування бібліотечних фондів, розглянуті можливості виправлення та покращення ситуації, що утворилася.
Та незважаючи на всі труднощі, бібліотеки намагаються виконати основну мету – задовольнити запити своїх користувачів. І, будемо сподіватися, що держава зверне свою увагу на їх проблеми і допоможе у їх вирішенні.
По відношенню суспільства до бібліотек можна робити висновки щодо ступеню розвитку самого суспільства, оскільки відношення людини до бібліотеки – точний показник її культурного рівня, інтелектуального та духовного розвитку. Значна частина громадян нашого суспільства – читачі, абоненти, освічені, помірковані, просто добрі та чесні люди – завжди з великою повагою відносились до бібліотек. У іншої частини суспільства, що є меньшою, зате визначаючою дуже багато в ньому, (вчора – це більшість тих, хто належав до партноменклатури, сьогодні – численні управлінці різних рівнів) – була, є і завжди буде своя, особлива шкала цінностей, у якій бібліотека займає доволі низький ступень. Саме цим можна пояснити чисельні вчорашні й сьогоднішні труднощі, що заважають нормальному розвитку бібліотечної справи та бібліотек. Ступень відношення суспільства до бібліотек і бібліотекарів багато в чому залежить і від нас самих.
Важливо все однаковою мірою: і читачі, і фонд, і технічне оснащення, і співробітники (в тому числі технічний персонал), і архітектурний простір, і інтер’єр, і умови праці робітників та читачів, і морально-психологічний клімат, і наявність особистостей у колективі, і багато...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу