*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розглянути структуру фінансового органу,Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які встановлюють порядок формуванні бюджету,Проаналізувати склад і структуру доходів та видатків відповідного бю-джету, не менше як за 3 роки,Встановити тенденції при формуванні дохідної частини бюджету і визначенні напрямків використання коштів бюджету, Проблеми та можливі шліхи їх вирішення шодо бюджету.

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 659

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Розглянути структуру фінансового органу (відповідного рівня) і вивчити функції структурних
2. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які встановлюють порядок формуванні бюджету (районного, міського, обласного, державного).
3. Проаналізувати склад і структуру доходів та видатків відповідного бюджету, не менше як за 3 роки
Встановити тенденції при формуванні дохідної частини бюджету і визначенні напрямків використання коштів бюджету.
4 Проблеми та можливі шліхи їх вирішення шодо бюджету.
Висновки 28
Перелік посилань 31
Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов\'язаних дій (управ-лінських функцій), прийомів, методів, що направлені на керування бюдже-тними ресурсами і відносинами, які виника¬ють в процесі руху бюджетних потоків.
Бюджетний менеджмент повинен дати відповідь на питання: як ефек-тивно керувати цим рухом і відносинами.
Предметом бюджетного менеджменту є бюджетний процес і управ-ління ним.
В даній роботі будуть розглядатися питання звітності розпорядників коштів про використання бюджетних та позабюджетних коштів.
Бюджетна звітність – це звітність головних розпорядників коштів, розпорядників 2 і 3 ступенів та відповідних фінансових органів за одержа-ні і використані кошти із бюджету, а також кошти, які надійшли до бю-джету. З моменту утворення органів Державного казначейства в Україні право розробки і затвердження нормативних і інструктивних документів з питання звітності про виконання бюджетів всіх рівнів закріплено за Дер-жавним казначейством України.
Держава виконує свої функції за допомогою формування і викорис-тання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бю-джету за доходами і видатками. Його суть полягає в організації роботи щодо прийому та зарахування коштів, які надходять на рахунки відповід-них бюджетів, зберіганні грошових коштів, видачі цих коштів на заходи, передбачені бюджетом на відповідний рік, здійсненні обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.
Від уряду перш за все залежить створення такої системи виконання державного бюджету, яка би дозволяла контролювати відповідність дер-жавних доходів і видатків прийнятому Закону про бюджет на поточний бюджетний період та забезпечувати рівномірний розподіл надходжень і витрат у часі.
Слід зазначити, що принципи мобілізації грошових коштів, структура доходів і видатків бюджету значною мірою залежать від форм і методів го-сподарювання та соціально-економічних завдань, які вирішуються суспі-льством. Залежно від своїх історичних та національних особливостей кож-на країна використовує банківську, казначейську або змішану системи ка-сового виконання бюджетів. Більшість країн має банківську систему касо-вого виконання бюджету, за якої банки на чолі з центральним (національ-ним) вирішують широкий спектр питань, пов\'язаних з касовим виконанням бюджету. В основі цієї системи лежить принцип єдності каси, за якого всі бюджетні кошти надходять на єдиний рахунок міністерства фінансів або казначейства у центральний банк, з якого здійснюються всі витрати держа-ви.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу